اعلان کادرعلمی پوهنحی حقـــــوق و علوم سیاسی

hu_admin

1-  پوهنځی (حقـــــوق و علوم سیاسی) دیپــــــارتمنت (حقـــــــــــــوق جزا و علوم جنایی) کُد(28-32-B3-12-03-03) تعداد (یک) بست را برای بار سوم  در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:
1-بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، جلد اول (حقوق جزای عمومی)، مولف، عبدالقادر عوده، مترجم: حسن فرهودی نیا، سال 1394، 2- حقوق جزای اختصاصی 1و 2  نشر بنیاد آسیا، سال 1398، 3-حقوق جزای بین الملل 1 و2، مولف حفیظ الله دانش، سال 1389، 4-اصول محاکمات جزایی، مولف اشرف رسولی، سال 1394، 5- حقوق جزای عمومی اسلام، مولف داد محمد نذیر سال 1390، 6-اخلاق و سلوک مسلکی، (اخلاق حقوقی در عمل) نشر بنیاد آسیا، سال 1398، 7- جزاشناسی، مولف حفیظ الله دانش سال 1391، 8- جرم شناسی، مولف تاج زمان دانش، سال 1388، 9-کریمینالستیک، مولف عبدالاقرار واصل، سال 1392

بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست‌ مذکور را از تاریخ 3/12/1444 الی 13/12/1444 به اعلان سپرده ممنون سازید.

Latest announcements

Mon, Jun 26 2023 9:34 AM
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنحی حقـــــوق و علوم سیاسی

1-  پوهنځی (حقـــــوق و علوم سیاسی) دیپــــــارتمنت (حقـــــــــــــوق جزا و علوم جنایی) کُد(28-32-B3-12-03-03) تعداد (یک) بست را برای بار سوم  در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:
1 . . .

Back to announcements