اعلان کادرعلمی پوهنحی حقـــــوق و علوم سیاسی

hu_admin

1-  پوهنځی (حقـــــوق و علوم سیاسی) دیپــــــارتمنت (حقـــــــــــــوق جزا و علوم جنایی) کُد(28-32-B3-12-03-03) تعداد (یک) بست را برای بار سوم  در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:
1-بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، جلد اول (حقوق جزای عمومی)، مولف، عبدالقادر عوده، مترجم: حسن فرهودی نیا، سال 1394، 2- حقوق جزای اختصاصی 1و 2  نشر بنیاد آسیا، سال 1398، 3-حقوق جزای بین الملل 1 و2، مولف حفیظ الله دانش، سال 1389، 4-اصول محاکمات جزایی، مولف اشرف رسولی، سال 1394، 5- حقوق جزای عمومی اسلام، مولف داد محمد نذیر سال 1390، 6-اخلاق و سلوک مسلکی، (اخلاق حقوقی در عمل) نشر بنیاد آسیا، سال 1398، 7- جزاشناسی، مولف حفیظ الله دانش سال 1391، 8- جرم شناسی، مولف تاج زمان دانش، سال 1388، 9-کریمینالستیک، مولف عبدالاقرار واصل، سال 1392

بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست‌ مذکور را از تاریخ 3/12/1444 الی 13/12/1444 به اعلان سپرده ممنون سازید.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱۱
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ساینس

 پوهنځی (ساینس) دیپارتمنت (کیمیا) کُد (28-32-B3-14-03-03) تعـــــداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.
منابع کیمیا
1-شیمی عمومی (1) چارلزمورتیمر، 2- شیمی عمومی (2) . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱۰
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ژورنالیزم

پوهنحی (ژورنالیزم و ارتباطات جمعی) دیپارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B3-18-02-02) تعداد (یک) بست و دیپــــارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B-18-02-03) تعداد (یک) بست برای  بار اول  در . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۹
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ادبیات وعلوم بشری

پوهنځی (ادبیات وعلوم بشری) دیپارتمنت (انگلیسی) کُد(28-32-B3-09-02-11) تعداد (یک) و دیپارتمنت (انگلیسی) کُد(28-32-B3-09-02-13) تعداد (یک) برای بار سوم در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها