اعلان کادرعلمی پوهنځـی طب

hu_admin

  پوهنځی (طب) 

شماره  مضامین  نوعیت بست  کود بست  دیپارتمنت  اعلان بست
1  عقلی و عصبی  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-02-09  داخله  اعلان مجدد
2  عقلی و عصبی  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-02-08  داخله  اعلان مجدد
3  داخله عمومی  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B11-3-02-05  داخله  اعلان مجدد
4  داخله عمومی  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-02-04  داخله  اعلان مجدد
5  گوش و گلو  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-03-12  جراحی  اعلان مجدد
6  نسایی ولادی  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-03-13  جراحی  اعلان مجدد
7  جراحی اطفال  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-03-7  جراحی  اعلان مجدد
8  هستولوژی  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-06-04  هستوپتالوژ ی  اعلان مجدد
9  اطفال  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-01-02  اطفال  اعلان مجدد
10  اطفال  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-01-03  اطفال  اعلان مجدد
11  جلدی  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-01-04  اطفال  اعلان مجدد
12  رادیولوژی  استاد M.D طب معالجوی  28-32-B3-11-01-5  اطفال  اعلان مجدد
را برای مجدد به اعلان میسپارد.

منابع ضمیمه مکتوب هذا میباشد.

بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست‌های مذکور را از تاریخ 25/2/1445 الی 10/3/1445 به اعلان سپرده ممنون سازید.
واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا درخواست‌هاي خود را الی مدت 15 روز  به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱۱
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ساینس

 پوهنځی (ساینس) دیپارتمنت (کیمیا) کُد (28-32-B3-14-03-03) تعـــــداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.
منابع کیمیا
1-شیمی عمومی (1) چارلزمورتیمر، 2- شیمی عمومی (2) . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱۰
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ژورنالیزم

پوهنحی (ژورنالیزم و ارتباطات جمعی) دیپارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B3-18-02-02) تعداد (یک) بست و دیپــــارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B-18-02-03) تعداد (یک) بست برای  بار اول  در . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۹
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ادبیات وعلوم بشری

پوهنځی (ادبیات وعلوم بشری) دیپارتمنت (انگلیسی) کُد(28-32-B3-09-02-11) تعداد (یک) و دیپارتمنت (انگلیسی) کُد(28-32-B3-09-02-13) تعداد (یک) برای بار سوم در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها