طب

معرفی پوهنځی طب :

  پوهنحی طب پوهنتون هرات بنا بر نیاز مبرم، اهمیت، الویت تحصیلی و تقاضاهای مکرر مردمان این سرزمین و اداره محلی در سال 1369 در چوکات وزارت صحت عامه وقت تاسیس و بعدآ در سال 1379 به وزارت محترم تحصیلات عالی مدغم گردید. این پوهنحی از بدو تاسیس مراحل تکاملی خود را پیموده و در حال حاضر دارای هفت دیپارتمنت شامل: دیپارتمنت های پاراکلینیک، اناتومی، هستوپتالوژی، صحت عامه و امراض ساری، اطفال، داخله و جراحی میباشد. این پوهنحی دارای یک پولی کلینیک کادری نیز میباشد. تعداد کثیری از داکتران جوان در این پوهنحی پرورش یافته که بعدآ به سمت های مهم دولتی و خصوصی گماشته شده اند.

پلان استراتیژیک

فعالیت ها

دیپارتمنت ها

اعضای کادر علمی:

این پوهنحی فعلآ دارای 46 استاد به مقاطع دکتورا(6 نفر)، ماستر(17 نفر)، و لیسانس(22 نفر) می باشد. استادان این پوهنحی دارای رتب علمی پوهاند (یک نفر)، پوهنوال (2 نفر)، پوهندوی ( 5 نفر)، پوهنمل (14 نفر)، پوهنیار ( 10 نفر)، پوهیالی (12 نفر) و نامزد پوهیالی (1 نفر) می باشند.

شماره

نام

تخلص

نام پدر

رتبه علمی

درجه تحصیل

دیپارتمنت

ملاحظات

1

زهرا

فروغ

عبدالسلام

پوهاند

ماستر

هستوپتالوژی

 

2

خلیل احمد

آذر

نور احمد

پوهاند

ماستر

داخله

 

3

جان آقا

غفوری

عبدالغفور

پوهاند

ماستر

اطفال

 

4

عزیزالرحمن

نیازی

غلام حیدر

پوهندوی

دکتورا

صحت عامه

 

5

محمد ناصر

نبی زاده

غلام نبی

پوهندوی

ماستر

جراحی

 

6

خدیجه روهینا

عثمانی

نثار احمد

پوهندوی

ماستر

جراحی

 

7

عبدالعظیم

امیری

محمد

پوهندوی

ماستر

جراحی

 

8

محمد جاوید

جواد

عبدالله

پوهندوی

ماستر

جراحی

 

9

محمد انور

انور

محمد اکبر

پوهنمل

ماستر

داخله

 

10

سید احمد

فضلی

فضل احمد

پوهنمل

ماستر

داخله

 

11

محمد جان

شفیق

بسم الله

پوهنمل

ماستر

جراحی

 

12

نورالله

فروتن

محمد مهدی

پوهنمل

ماستر

جراحی

 

13

عزیزاحمد

جامی

خواجه احمد

پوهنمل

لیسانس

جراحی

 

14

رمزیه

کاکر

غلام محمد

پوهنمل

لیسانس

اطفال

 

15

سید عارف

صالحی

میر غلام احمد

پوهنمل

لیسانس

اناتومی

 

16

سید فاروق شاه

حسینی

سید پادشاه

پوهنمل

لیسانس

جراحی

 

17

بشیراحمد

آذر

نور احمد

پوهنمل

لیسانس

جراحی

 

18

هارون

فیروز

غلام سرور

پوهنمل

لیسانس

هستوپتالوژی

 

19

محمد ناصر

سرفرازی

محمد زمان

پوهنمل

دکتورا

جراحی

 

20

عبدالسبحان

صدیقی

محمد صدیق

پوهنمل

لیسانس

صحت عامه

 

21

شفیق احمد

جویا

میرآقا

پوهنمل

لیسانس

صحت عامه

 

22

نثار احمد

شایان

غلام حضرت

پوهنمل

دکتورا

صحت عامه

 

23

سید خلیل

نیکبین

سید محمود

پوهنیار

لیسانس

پاراکلینیک

 

24

عبدالنصیر

همنوا

عبدالروف

پوهنیار

لیسانس

پاراکلینیک

 

25

فریده

محمدی

غلام رسول

پوهنیار

ماستر

پاراکلینیک

 

26

احمد شفیق

فرید

محمد حسن

پوهنمل

ماستر

جراحی

 

27

عبدالمومن

واثق

عبدالرحیم

پوهنمل

لیسانس

داخله

 

28

محمد عمر

صمیم

نوراحمد

پوهنیار

لیسانس

داخله

 

29

بصیر احمد

عرفان

سید محمد

پوهنیار

لیسانس

اطفال

 

30

مسعود

معین

حاجی سعد

پوهنیار

لیسانس

داخله

 

31

عایشه

حیدری

جمعه خان

پوهنیار

لیسانس

داخله

 

32

عادله

خطیبی

نور احمد

پوهنیار

لیسانس

هستوپتالوژی

 

33

مریم

ذبیحی

حاجی محمود

پوهنیار

لیسانس

هستوپتالوژی

 

34

فوزیه

فیض محمدی

نوراحمد

پوهنیار

لیسانس

جراحی

 

35

داریوش

شفیق

محمد جان

پوهنیار

لیسانس

جراحی

 

36

سوسن

فیضی

نوراحمد

پوهنیار

لیسانس

صحت عامه

 

37

مرتضی

امینی

محمد حسین

پوهنیار

لیسانس

پاراکلینیک

 

38

یلدا

نظری

غلام محبوب

پوهنیار

لیسانس

جراحی

 

39

امید

نهضت

عبدالرحمن

پوهیالی

لیسانس

داخله

 

40

احمد ضیا

شمس

محمد انور

پوهنمل

ماستر

صحت عامه

بورسیه

41

غلام رسول

شفیق

بسم الله

پوهنمل

ماستر

اناتومی

 

42

عبدالقدیر

قادر

عبدالقادر

پوهنیار

لیسانس

اطفال

 

43

الهام

توخی

عبدالله

پوهنیار

لیسانس

پاراکلینیک

بورسیه

44

احمد فیصل

فیض

فیض الله

پوهنیار

لیسانس

پاراکلینیک

بورسیه

45

سید عبدالغفور

سعیدی

سید عبدالخالق

پوهنیار

لیسانس

پاراکلینیک

بورسیه

46

منیره

یوسفی

عبدالظاهر

پوهنیار

لیسانس

اطفال

 

47

سید رضا

ولیزاده

سید واحد

پوهنیار

لیسانس

اطفال

 

 

کمیته های فعال در پوهنحی:

1 – کمیته تضمین کیفیت

2 -  کمیته کاریکولم

3 -  کمیته ستراتژیک پلان

4 -  کمیته نظم و دسپلین

5 -  کمیته تحقیق و نشرات

6 -  کمیته محیط زیست

7 -  کمیته جندر

8 – کمیته امتحانات

9 – کمیته بورسیه ها

کتابخانه پوهنحی طب:

کتابخانه پوهنحی طب دارای ده هزارچهارصد جلد کتاب و مجله میباشد.

لابراتوارها:

1 – لابراتوار میکروبیولوژی

2 -  لابراتوار بیوشیمی

3 – لابراتوار اناتومی

4 -  لابراتوار هستوپتالوژی

5 – لابراتوار فزیولوژی

کلینیک کادری:

شفاخانه کادری پوهنحی طب با توجه به امکانات موجود فعلی خود دراین حوزه ها فعالیت مینماید.

کلینیک تشخیصیه ( بخش جراحی، ولادی ونسایی، داخله، اطفال)

لابراتوار

التراسوند

خدمات ECG ( گراف قلب)

تزریقات و پانسمان جروحات

فارمسی ( داروخانه)

آمار محصلان برحال پوهنحی طب:

در پوهنحی طب پوهنتون هرات در حال حاضر دانشجویانی از ولایات مختلف کشور در هفت دیپارتمنت در مقطع لیسانس درس می خوانند. اکنون این پوهنحی 1081   دانشجو دارد که   596  تن آن پسر و 485 تن دختر هستند.