فعالیت ها

فعالیت ها و پروگرام های اجرایی

 • پروگرام های اجرایی استراتژی های اعضای کدر علمی قابل و شایسته با تأکید رتب علمی بالا
  • پروگرام های اجرایی ایجاد دیپارتمنت های جدید و تدویر تحصیلات ماستری
   • ایجاد دیپارتمنت های مختلف که ضم این پلان ستراتیژیک می باشد.
  • پروگرام های اجرایی فراهم سازی امکانات تحصیلی بالاتر برای اعضای کادر علمی (ماستری و دوکتورا)
   • معرفی 3 تن از اعضای کدر علمی به تحصیلات دوره ماستری در سال 2017
   • معرفی 3 تن از اعضای کدر علمی به تحصیلات دوره ماستری در سال 2018
   • معرفی 3 تن از اعضای کدر علمی به تحصیلات دوره ماستری در سال 2019
   • تکمیل تحصیلات دوره دکتورای 1 تن از اعضای کدر علمی در سال 2016
   • تکمیل تحصیلات دوره دوکتورا 3 تن از اعضای کدر علمی در سال 2018
   • ایجاد پروگرام ماستری در سطح پوهنحی طب هرات برای علاقمندان رشتۀ صحت عامه در سال 2018
  • پروگرام های اجرایی تسهیل اشتراک در سمینارها و کنفرانس های داخلی و بین المللی
   • فراهم کردن زمینه اشتراک کلیه اعضای کادر علمی واجد شرایط در کنفرانس های داخلی و خارجی
   • تهیه مجموعه مقالات سمینارهای داخلی و خارجی مرتبط توسط کتابخانه پوهنحی
   • جستجوی امکانات و فرصت های سهمگیری و اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی برای اعضای کدر علمی
  • پروگرام ها و فعالیت های اجرایی اعطای امکانات و امتیازات
   • اولویت اعطای امکانات مادی و معنوی به اعضای کادر علمی که از خود شایستگی نشان دهند.
   • اولویت در اعطای امکانات کامپیوتری کامل به آمرین دیپارتمنت ها
   •  ایجاد خط تلفن مستقیم به دیپارتمنت ها
   • ایجاد فضای کاری مناسب به همه اعضاءو بخصوص اعضای کادر علمی دارای رتب بالا
   • اولویت در عضویت کمیته ها و شوراها و معرفی در جهت حضور در کمیته های تخصصی پوهنتون به اعضای کادر علمی دارای رتب بالا
  • پروگرام های اجرایی تلاش در جهت طرح پیشنهادها غرض اصلاحات در قوانین و مقررات سیستم تدریس و ارتقاء رتب علمی
   • بررسی دقیق مواد لایحه و طرزالعل ارتقاء رتب علمی توسط شورای علمی
   • تدوین طرح پیشنهادی اصلاح مواد لایحه و طرزالعمل ارتقاء رتب علمی
   • بررسی دقیق لایحه سیستم تدریس و تدوین طرح پیشنهادی اصلاحی غرض تسهیل روند برای استادان و محصلان
  • پروگرام های اجرایی کاهش ساعات تدریسی استادان و زمینه سازی استفاده هر چه بیشتر اعضای کدر علمی از فرصت های مطالعاتی و تحقیقی
   • تخصصی شدن پروسه تدریس اعضای کدر علمی
   • جذب اعضای کدر علمی جدید متناسب با میزان افزایش پذیرش محصلین و تخصص کدر متقاضی
   • تدوین راهکارهای مورد نیاز به منظور تسهیل استفاده اعضای کدر علمی از فرصت های تحقیقی و مطالعاتی
  • پروگرام های اجرایی جذب و حفظ اعضای کادر علمی توانمند
   • جذب اعضای کادر علمی توانمند متناسب با انکشاف دیپارتمنت ها در پوهنحی
    • جذب حداقل 2 عضو کدر علمی در دیپارتمنت های اناتومی و صحت عامه و امراض ساری در سال 1396
 • پروگرام های اجرایی استراتژی های فضای فیزیکی و تجهیزاتی:
  • پروگرام های اجرایی جهت بدست آوردن یک تعمیر جدید برای پوهنحی
  • پروگرام های اجرایی توسعه امکانات تأسیساتی ساختمان پوهنحی
   • پلانگذاری جهت فعال ساختن سیستم سرمایشی و گرمایشی پوهنحی
   • تخصیص نمازخانه و کافیتریای اختصاصی در پوهنحی
  • پروگرام های اجرایی معیاری ساختن دفاتر اداری و صنوف پوهنحی
   • بخش بندی دفاتر استادان
   • ایجاد سیستم صوتی مناسب در صنوف
   • نصب بوردهای مناسب و پروژکتورهای صنوف
   • فراهم آوری و ایجاد تسهیلات اتاق کنفرانس
   • تلاش در جهت آماده سازی سالون امتحان
  • پروگرام های اجرایی تجهیز پوهنحی به تکنالوژی نوین تحصیلی و کمک تحصیلی
   • مجهز ساختن یک صنف درسی با امکانات ویدیو کنفرانس
   • پلانگذاری جهت ترمیم و طراحی داخل صنوف و بازسازی آنها
   • پلانگذاری جهت تجهیز تمامی صنوف به تکنالوژی نوین کمک تحصیلی (ویدئو پروژکتور، پرده، کامپیوتر و .... )
   • پلانگذاری جهت تجهیز امکانات کمک تحصیلی برای اساتید
  • پروگرام های اجرایی تجهیز منابع و مراجع معلوماتی پوهنحی
   • پلانگذاری برای استخدام پرسونل و فراهم آوری و تکمیل تجهیزات مورد نیاز مرکز کامپیوتر پوهنحی
   • پلانگذاری برای استخدام کتابدار و فراهم آوری و تکمیل تجهیزات مورد نیاز کتابخانه پوهنحی
   • پلانگذاری برای استخدام لابرانت و فراهم آوری و تکمیل تجهیزات مورد نیاز برای لابراتوار های این پوهنحی
   • پلانگذاری برای استفاده بهینه از فضای محدود اطاق اساتید از طریق ارتقاء مبلمان داخلی اطاق ها
 • پروگرام های اجرایی استراتژی های اولویت بخشی به تحقیق تقاضا محور:
  • پروگرام های اجرایی استراتژی توجه به نیازهای تحقیقی در سطح محلی، ملی و منطقه ای
   • اجرای طرح های نیازسنجی تحقیقی در بخش ها و سطوح محلی و ملی
   • ایجاد بانک معلوماتی از نیازهای تحقیقی در سطح محلی و ملی
   • تهیه خلاصه طرح های پیشنهادی تحقیقاتی بر مبنای عناوین حاصل از نیازسنجی های انجام گرفته
  •  پروگرام های اجرایی استراتژی ایجاد آمادگی در منابع بشری برای پاسخ گویی به تقاضاهای تحقیقی
   • ارائه آموزش های مورد نیاز در زمینه های پروسه حل مسأله، روش تحقیق، آشنایی با نرم افزارهای تحقیقی و ...
   • غنی سازی منابع معلوماتی پوهنحی
 • پروگرام های اجرایی استراتژی های ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و یادگیری
  • پروگرام های اجرایی استراتژی توسعه روش های نوین تدریس و یادگیری
   • ایجاد بانک معلوماتی در مورد روش های تدریس و آموزشی در پوهنتون های خارجی
   • زمینه سازی برای بهره گیری از روش های نوین تدریس و آموزشی
  • پروگرام های اجرایی استراتژی ایجاد و گسترش آموزش های عملی و کارورزی
   • نیازسنجی از نیازهای آموزش مسلکی
   • برگزاری دوره های آموزش های عملی و کاربردی
 • پروگرام های اجرایی استراتژی های ارتقاء روحیه خودباوری و ابتکار در محصلین
  • پروگرام های اجرایی استراتژی تقویت توان رهبری در محصلین
   • دعوت از افراد موفق به منظور الگوپذیری
   • ایجاد کمیتۀ alumni در پوهنحی
   • امکان سنجی تقویت و گسترش اشتراک محصلین در فعالیت های آموزشی،‌ یادگیری و پشتیبانی پوهنحی (از قبیل برگزاری صنوف حل تمرین، فعالیت های تحقیقی، پروژه ها، سمینارهای محصلی و ...)
   • فراهم کردن تسهیلات ممکن جهت اشتراک محصلین در سمینارها و کنفرانس های علمی
  • پروگرام های اجرایی استراتژی شناسایی دوامدار محصلین مبتکر و خلاق
   • حمایت از محصلین خلاق و مبتکر (از قبیل معرفی آنان به موسسات و مراکز دولتی و خصوصی و ...)
   • بهره گیری از محصلین خلاق و مبتکر (انتقال تجارب به سایر محصلین و ...)
  • پروگرام های اجرایی استراتژی تشویق محصلین به خلق افکار و ایده های جدید
   • حمایت از انجمن های علمی محصلین فعال
   • تقویت سیستم پیشنهادهای محصلین
   • تقدیر از محصلین خلاق و مبتکر در مراسم ویژه
 • پروگرام های اجرایی استراتژی های تولید علم و دانش
  • پروگرام های اجرایی استراتژی تشویق و ترغیب اعضای کدر علمی و محصلین به تألیف و ترجمه کتاب، مقاله و شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
   • زمینه سازی برای ارتقای اعضای کدر علمی و محصلین در خصوص شیوه های مقاله نویسی، تخلیص کتاب و روش های مطالعه
   • ایجاد بانک معلوماتی از مقاله های مرتبط با پوهنحی
   • آگاهی دهی در مورد کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی
  • پروگرام های اجرایی استراتژی ترغیب اعضای کدر علمی به انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی بنیادی
   • زمینه سازی جهت انجام تحقیقات بنیادی در مرکز تحقیقات پوهنحی
  • پروگرام های اجرایی استراتژی ایجاد و گسترش فرهنگ مباحثه علمی میان اعضای کادر علمی با اشتراک محصلین
   • برگزاری جلسات ادواری بحث و گفتگو
 • پروگرام های اجرایی استراتژی های سیستم تضمین و ارتقاء کیفیت:
  • پروگرام های اجرایی ارتقاء سطح کیفی پروگرام های تحصیلی و تحقیقی
   • تجدیدنظر در عناوین و  محتوای دروس دیپارتمنت ها (کاریکولم و مفردات)
   • ارزیابی و نظارت بر منابع درسی
   • شناسایی استندردهای روز بین المللی در ساحات تحصیلی و تحقیقی
   • متناسب سازی کریدت های درسی اعضای کدر علمی
  • پروگرام های اجرایی استراتژی ارتقاء کیفیت منابع و مراجع معلوماتی (دسترسی به منابع جدید کتابخانه ای و انترنت)
   • شناسایی استندردها در ساحه خدمات در همه زمینه ها
   • ارتقاء کیفی امکانات و تجهیزات فیزیکی
   • طراحی و اجرای پروگرام های توانمندسازی کارکنان (دوره های آموزشی و ...)
  • پروگرام های اجرایی استراتژی بهره مندی از فارغ التحصیلان در جهت بهبود کیفیت فعالیت های پوهنحی
   • اطلاع یابی از وضعیت فارغ التحصیلان و نظرسنجی از آنها
   • بکارگیری نتایج بدست آمده در برنامه های تقویه آموزشی