دیپارتمنت ها

معرفی مختصر دیپارتمنت اطفال

دیپارتمنت اطفال یکی از سابقه دار ترین دیپارتمنت های پوهنحی طب هرات بوده که از بدو تاسیس این فاکولته (1370) در تشکیل ان گنجانیده شده است.این دیپارتمنت از ابتدا به 3 استاد ، تاسیس و تا شروع تدریس مضمون اطفال، در تدریس سایر مضامین مانند فزیولوژی،ویرولوژی و غیره همکار بوده است.دیپارتمنت اطفال در طی سالیان متمادی با پیوستن مضامین جلدی و رادیولوژی به ان روند انکشاف را پیموده است.این دیپارتمنت 6 عضو داشته که از لحاظ رتب علمی مشتمل اند بر:یک استاد پوهاند،یک استاد پوهنمل و 4استاد پوهنیار.

از لحاظ سویه تحصیلی یک استاد داکتر،یک استاد ماستر و 4 استاد MD.

مضامین شامل امتحان عبارت اند از:اطفال،جلدی و رادیولوژی.

اساتید این دیپارتمنت علاوه بر تدریس مضامین تحت پوشش که همه مضامین کلینیکی است کار عملی و ستاژ را در بخشهای مربوطه شفاخانه با محصلین و داکتر ستاژران انجام میدهند.همچنان استادان دیپارتمنت اطفال بعنوان کمک کننده و همکار در سایر دیپارتمنت ها(مضامین فیزیک طبی و امبریولوژی و پوهنحی استوماتولوژی) که دچار کمبود استاد است نظر به تقاضای دیپارتمنت مربوط و لزوم دید ریاست فاکولته طب از بدو تاسیس سهم فعال و بلا وقفه داشته اند. همکاری در بخشهای اداری و تدریسی در مقاطع مختلف بخشی از خدمات دیپارتمنت را تشکیل میدهد.

و تربیه داکتران مجرب که توانائی شناخت و تداوی امراض معمول و قدرت رجعت دهی مریضان را به دوکتوران مربوطه داشته باشند و نیز تربیه افراد متعهد وصادق در مسلک طبابت و تشویق دکتوران جوان به مطالعه دوامدار و موثر از اهداف این دیپارتمنت میباشد.

 دیپارتمنت جراحی

تاریخ تاسیس : دیپارتمنت جراحی در سال 1374 تاسیس گردید است

مضامین دیپارتمنت : جراحی عمومی ، جراحی اطفال ، جراحی صدر ، جراحی یورولوژی ، جراحی ارتوپیدی ، جراحی تروماتولوژی ، جراحی عصبی ، جراحی نسایی ولادی ، انستیزی ، چشم ، گوش وگلو وطب عدلی

حوزه فعالیت ها :

 • تدریس مضامین مختلف لکچر در صنوف مختلف فاکولته
 • کار های عملی وپراکتیک با محصلان ومحصلان ستاژیر در بخش های مختلف در سرویس جراحی شفاخانه
 • کارهای عملی درشفاخانه کدری
 • ایراد کنفرانس در سالون
 • انجام کارتحقیقی در ساحه ( شفاخانه )
 • انجام کار اداری در داخل دیپارتمنت
 • برگزاری جلسات در داحل دیپارتمنت

تعداد اساتید : یک نفر به حیث آمر دیپارتمنت و12نفر به حیث استادان بر حال

رتب علمی :

 • 3 استاد دارای رتب علمی پوهنوال
 • 2 استاد دارای رتب علمی پوهندوی
 • 5 استاد دارای رتب علمی پوهنمل
 • 3استاد دارایرتب علمی پوهنیار

تجهیزات : دیپارتمنت جراحی برای پیشبرد امورات اداری خویش یک پایه کمپیوتر ، یک پایه پرنتر و دومیز اداری دارد.

تعداد محصلان فارغ شده از این دیپاتمنت : دیپارتمنت جراحی دیپارتمنت فارغ ده نمی باشد .

 

دیپارتمنت داخله:

1 -  معرفی دیپارتمنت :

دیپارتمنت داخله جزء ساختاری و وظیفوی پوهنحًی طب می باشدکه درسال 1375 به حیث یک دیپارتمنت مستقل درچوکات پوهنحًی طب پوهنتون هرات شروع به فعالیت کرد.

 -  اسامی و تعداد استادان :

شماره

 

اسم

 

تخلص

 

رتبه علمی

 

درجه تحصیل

 

ملاحظات

1

خلیل احمد

آذر

پوهاند

 ,MDماستر

استاد

2

محمد عمر

صمیم

پوهنیار

 ,MDماستر

استاد

3

محمد انور

انور

پوهنمل

 ,MDماستر

استاد

4

سید احمد

فضلی

پوهنمل

 ,MDماستر

استاد

5

عبدالمومن

واثق

پوهنمل

,MDلیسانس

آمردیپارتمنت و استاد  ( عقلی – عصبی)

6

مسعود

معین

پوهنیار

,MDلیسانس

استاد

7

عایشه

حیدری

پوهنیار

,MDلیسانس

استاد ( عقلی – عصبی)

8

امید

نهضت

پوهنیار

,MDلیسانس

استاد

 

3- وضعیت فعلی :

در حال حاضر دیپارتمنت داخله بایک نفربه حیث آمروداشتن 7 تن استاد فعالیت می نماید. مضامینی که توسط  استادان این دیپارتمنت تدریس می گردد عبارت از داخله، عصبی، عقلی، علوم سلوکی؛ مضمون راجع به اعتیادواخلاق طبابت می باشد. تدریس و آموزش مضامین به اساس سیستم کریدیت تطبیق می گردد.

مضامین مربوط دیپارتمنت داخله، داخله درطی 6 سمستر برای صنوف سوم، چهارم و پنجم طب معالجوی تدریس می گردد. مضامین عقلی، عصبی و علوم سلوکی در صنف پنجم تدریس میگردد. و اخلاق طبابت در صنف اول تدریس میگردد. مضامین عقلی و عصبی در طی دو سمستر ( سمستر اول صنف پنجم و سمستر دوم صنف پنجم ) تدریس گردیده.

کریکولم و مفردات درسی مطابق کریکولم پوهنتون طبی کابل و کریکولم جدید ارسالی وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد.

حوزه های کاری:

دیپارتمنت داخله و دیگر دیپارتمنت های پوهنحًی طب، دیپارتمنت های فارغده نبوده دیپارتمنت تکمیلی میباشند بناَ فارغان آن همان فارغان فاکولته طب است.و فارغ التحصیلان پوهنحًی طب می توانند بحیث دوکتوران جوان در عرضه خدمات صحی به جامعه ایفای وظیفه نمایند. فارغان طب می توانند در بخش های مختلف صحت عامه مانند بخش های معالجوی، وقایوی، تشخیصیه، تحقیق و ریسرچ و نیز در بخش تدریس در موسسات تحصیلات عالی اشتغال ورزند.

دیپارتمنت هستاپتالوژی

سال تاسیس: 1388

منابع بشری : 6 استاد و یک نفر تکنیشن

تعداد مضامین که درین دیپارتمنت تدریس میگردد:

 1. هستولوژی عمومی
 2. هستولوژی جهازات
 3. ایمونولوژی
 4. پتالوژی عمومی
 5. پتالوژی جهازات 1
 6. پتالوژی جهازات2

فعالیت های اکادمیک

فعالیتهای درسی:تدریس مضامین فوق به طریق دروس نظری و دروس عملی مطابق کریکولوم داده شده صورت میگیرد. ارائه کنفرانسهای علمی، تهیه مقالات علمی تحقیقی و آثار اصلی جهت ترفیع علمی در طول هرسال جریان دارد.

کارهای عملی :

کار عملی با محصلان به شکل معیاری اجراشده میتواند زیرا اتاق و تجهیزات خاص آنرا داریم.در ساعات عملی هستالوژی و پتالوژی سلاید ها با میکروسکوپ و پروجکتور برای محصلان تدریس گردیده، پروژه ها و کنفرانسها و کار گروپی با محصلان کار میشود.

 • امکانات دست داشته

در ساعات دروس نظری ازصنوف لکچر فاکولته که مجهز با پروجکتور میباشد استفاده میشود.

 لابراتوارها : دروس عملی در لابراتوار های دیپارتمنت صورت میگیرد، دارا یک لابراتوار پتالوژی و یک لابراتوار هستولوژی میباشیم.

دو اتاق درسی برای دروس تطبیقات، مجهز به پروجکتور، سه پایه کمپیوتر دیسک تاپ، تعدادی میکروسکوپ، وسایل لابراتواری و نیز در هر اتاق الماری کتب لازم موجود است.

این را به اشتراک بگذارید

دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنحًی طب

دیپارتمنت پاراکلینیک با تاسیس پوهنحًی طب در سال 1369 در چوکات وزارت صحت عامه تاسیس و با مدغم شدن این پوهنحًی در سال 1379 به وزارت محترم تحصیلات عالی به فعالیت خود آغاز نموده است.

این دیپارتمنت اولین دیپارتمنت در سطح پوهنحًی طب بوده که از بدو تاسیس پوهنحًی با جذب 20 محصل و 3 استاد شروع به فعالیت نمود است. در اوایل تأسیس پوهنحًی دراین دیپارتمنت،  مضامین چون اناتومی، هستولوژی، فارمکولوژی، فزیولوژی، بیوشیمی، مایکروبیولوژی و پرازیتولوژی و مضامین MPCB تدریس می­گردید که بعدآ با جذب کدرهای جدید در بخش تدریس اناتومی و هستولوژی این مضامین به شکل دیپارتمنت های مستقل از دیپارتمنت پاراکلینیک جدا گردیدند.  همچنین قابل یاد آوریست که این دیپارتمنت علاوه بر تدریس مضامین ذکر شده در پوهنحًی طب معالجوی از سال 1392 تدریس تعدادی از این مضامین را در پوهنحًی ستوماتولوژی پوهنتون هرات نیز بدوش دارند.

در حال حاضر در این دیپارتمنت سه استاد مصروف تدریس و سه استاد مصروف سپری نمودن برنامه ماستری خارج از کشور به سر میبرند.

 امکانات و تجهیزات موجود در این دیپارتمنت شامل داشتن اتاق های درسی مجهز با پروجکتور، تخته و ماکر، داشتن اتاق برای پیشبرد تطبیقات، موجودیت کتابخانه، کمپیوتر لب و استفاده از انترنت میباشد.

بلند بردن ظرفیت جذب کادرهای جدید در رشته های مختلف به هدف توسعه دادن به دیپارتمنت و مستقل شدن سب دیپارتمنت ها در مضامین مایکروبیولوژی، بیوشیمی، فارماکوژی و فزیولوژی،  رشد و ارتقای علمی استادان از نظر کیفی به درجه ماستر و دوکتورا، تلاش برای بلند بردن کیفیت درسی چه از نظر تربیت کادر های ماهر و چه از نظر تهیه وسایل درسی و مکان مناسب به هدف رسیدن به معیار های بین المللی در همه عرصه ها، تلاش برای فراهم کردن کارهای عملی مرتبط به مضامین شامل دیپارتمنت برای فراگیری بهتر دروس، پیشبرد فعالیت های علمی-تحقیقاتی و خدماتی، همکاری در تطبیق پلان و برنامه های کاری دیپارتمنت، پوهنحًی و وزارت محترم تحصیلات عالی از اهداف عمده این دیپارتمنت میباشد.