اداره عامه

پوهنتون هرات منحیث یک مرکز علمی پویا و بالنده با درک  ضرورت جامعة افغانستان به نیروهای متخصص در امر سیاستگذاری، حکومت داری و مدیریت با تقدیم پیشنهاد شماره 1987مؤرخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ و طرح تأسیس پوهنځی اداره و پالیسی عامه به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی توانست افتخار تأسیس اولین پوهنځی اداره و پالیسی عامه را در سطح تحصیلات عالی افغانستان حاصل نماید و این پوهنځی  به اساس حکم و منظوری شماره 2945/2310  مقام محترم وزارت تحصیلات عالی از اوایل سال 1391 به حیث پوهنځی مستقل تحت نام اداره و پالیسی عامه طی محفلی با حضور وزیر تحصیلات عالی وقت و هیئت همراه شان ، والی هرات، هیئت رهبری، استادان و محصلان  پوهنتون هرات، روئسای ادارات دولتی و متنفذین رسماً افتتاح و پوهنمل سیدفرهاد شهیدزاده به عنوان اولین رئیس این پوهنځی معرفی گردید.

پلان استراتیژیک

فعالیت ها

دیپارتمنت ها

تشکیلات و نیروی انسانی

تشکیلات این پوهنځی شامل ریاست پوهنځی، معاونیت پوهنځی، دیپارتمنت ها شامل اداره عامه، پالیسی عامه و مدیریت عامه، همچنان مدیریت عمومی تدریسی و مدیریت اجرائیه، کتابخانۀ تخصصی، مرکز کار آموزی یا انترنشیب، کمیتۀ تضمین کیفیت، کمیتۀ نظم و دسیپلین، کمیتۀ بورسیه ها، کمیتۀ تحقیقات علمی، کمیتۀ امور فرهنگی و تحقیقات، کمیتۀ خدمات محصلان، کمیتة ورزشی، کمیته پلانگذاری استراتژیک، کمیته انکشاف کریکولم، کمیته امور مربوط به جندر و کمیتۀ امتحانات است که تمام وقت مطابق لایحۀ وظایف در جهت ارتقاء پوهنځی فعالیت می نمایند. البته لازم به ذکر است که از میان دیپارتمنت های ذکر شده دیپارتمنت اداره و عامه و مدیریت عامه رسما مطابق به منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون هرات آغاز به کار نموده و دیپارتمنت پالیسی عامه به صورت غیر رسمی اما نظر به ضرورتی که به آن احساس میگردد فعالیت دارند.

در کل این پوهنځی دارای دوازده تن اساتید به شرح ذیل میاشد:

همچنین این پوهنځی دارای یک مدیر عمومی تدریسی در بست چهارم اداری، مدیر اجرائیه در بست پنجم و سه کارمند خدماتی نیز بوده که در بخشهای مربوطه ایفاء وظیفه مینمایند.

تعداد محصلان پوهنځی اداره و پالیسی عامه

پوهنحی اداره و پالیسی عامه در حال حاضر دارای ۴۸۸ محصل میباشد که از آنجمله ۲۸۱ تن ذکور و ۲۰۷ تن دیگر اناث میباشد.

پل های ارتباطی

شماره مبایل: 0785501644

شماره تلفن:0402258383

ایمیل: Herat.pafaculty2017@gmail.com

آدرس: کمپلکس پوهنتون هرات – پوهنحئی اداره و پالیسی عامه