ستوماتولوژی

هم اکنون ریاست پوهنحی را پوهنیار دکتر محمد نادر سینا به عهده دارند و سایر تشکیلات شامل : معاونیت پوهنحی ٫ دیپارتمنت های داخله دندان ٫ جراحی وجه و فک و اطفال دندان ٫ کمیته ها ٫ مدیریت عمومی تدریسی ٫ مدیر جنسی ٫ کتابخانه ٫ Tell Education room ٫ لابراتوار ها و همچنان کلینیک ستوماتولوژی (تحت نظر موسسه شلتر نو) می باشند .

 مدت تحصیل در پوهنحی ستوماتولوژی مطابق به کاریکولم جدید۶ سال می باشد که در ۵ سال اول بنابر نصاب تحصیلی معیاری تمام مضامین مسلکی ستوماتولوژی و مضامین مسلکی طبی در تقسیم اوقات معینه تدریس می گردد  و سال آخر دوره ستاژ عملی می باشد .

این پوهنځی دارای ۶۴۹ محصل میباشد که از این جمله ۳۵۴ تن اناث و ۳۱۹ تن ذکور میباشد.

این پوهنځی دارای چندین کمیته که قرار ذیل است می باشد.

  • کمیته تضمین کیفیتQuality Assurance (QA)
  • کمیته تحقیقResearch
  • کمیته نظم و دسپلین
  • معرفی کمیته آموزش الکترونیک(E _ Learning):
  • کمیته طرح پلان استراتیژیک
  • کمیته نصاب
  • کمیته فرهنگی و ورزشی
  • کمیته ارزیابی

پلان ستراتیژیک

فعالیت ها

دیپارتمنت ها

اعضای کادر علمی پوهنځی ستوماتولوژی

شماره

اسم و تخلص

رتبه علمی

درجه علمی

محل تحصیل

1

دکتر محمد نادر سینا

پوهنیار

ماستر

افغانستان

2

متخصص دکتر عزیر عرفان

پوهنیار

MD

افغانستان

3

دکتر ابوعلی لطیف

پوهنیار

MD

افغانستان

4

متخصص دکتر ماری مهتاب مهیار سینا

پوهنیار

MD

افغانستان

5

دکتر الهام قاسمیان

پوهنیار

MD

افغانستان

6

دکتر منیژه خان حیدری

پوهنیار

ماستر

کشور چین

7

دکتر حامد رحمانی

پوهنیار

MD

افغانستان

 

موقعیت پوهنځی : منزل چهارم تعمیر پوهنحی شرعیات