پلان استراتیژیک

Vision

ما بر آنیم تا پوهنحی ستوماتولوژی جزء پوهنحی های برتر کشور در ابعاد آموزشی ، تحقیقی و ارائه خدمات درمانی قرار گیرد .

Mission

پوهنحی ستوماتولوژی هرات با اتکا بر ارزش های اسلامی ، اخلاقی و با پایبندی به قانون و با برخورداری از نیروی انسانی متخصص ، متعهد و جوان و امکانات فیزیکی مطلوب تربیت نیروی انسانی کارآمد ، ارتقای سلامت دهان و دندان و کیفیت زندگی آحاد جامعه را رسالت اصلی خود دانسته و برای نیل به این امر موارد زیر را سر لوحه عملکرد خود قرار داده است :

 • تربیه نیروهای متعهد و کارامد در دوره دندانپزشکی عمومی
 • مشارکت در بروز رسانی دانش و مهارت های مسلکی داکتران دندان در شهر هرات
 • مشارکت در ارتقای سطح حفظ الصحه و دانش عمومی دهان و دندان در جامعه
 • زمینه سازی و توسعه انجام تحقیقات علمی
 • مشارکت در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دندانپزشکی
 • تاکید بر عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های مساویانه تحصیلی برای تمام اتباع کشور
 • تلاش در جهت حفظ و ارتقای صحت و سلامت جامعه افغانی

Goals 

 • تلاش به منظور تعلیم و تربیت نیروهای مستعد جهت تامین نیروهای متخصص در کشور
 • ایجاد و توسعه امکانات در جهت پیشبرد تحقیقات علمی
 • تلاش برای بهبود کیفیت ونوآوری ها در شیوه تدریس به منظور معیاری نمودن هرچه بیشتر پوهنحی مطابق به معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی
 • ارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری پرورش و انکشاف استعداد های فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش و ارتقای مهارت های کار عملی و اندوخته های علمی آنها برای خدمت گذاری بهتر و موثر تر به مردم و جامعه
 • انجام طرح های تحقیقاتی با راهنمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه و ارائه مقالات علمی در رابطه با طرح های انجام شد