منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۲۵
Background image

اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (سافت ویر انجینرینگ) کُد (28-32-B3-15-03-02) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.
منابع دیپارتمنت سافت ویرانجینرینگ
1-  Introduction to Programming 1 and Introduction to Programming 2(OOP) – > Java How to program early object by Harvey Deitel and Paul Deitel (chapters 1 to 10)
2-  Fundamental of Database system -> Fundamental of Database . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۲۱
Background image

اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (آموزش کمپیوتر) کُد (28-32-B3-15-04-02) تعداد (یک)بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع دیپارتمنت آموزش کمپیوتر
1-  Introduction to . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۲۵

اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (سافت ویر انجینرینگ) کُد (28-32-B3-15-03-02) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.
منابع دیپارتمنت سافت ویرانجینرینگ
1- . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۲۱

اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (آموزش کمپیوتر) کُد (28-32-B3-15-04-02) تعداد (یک)بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع دیپارتمنت آموزش کمپیوتر
1-  Introduction to . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۴

اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (دیتابس) کُد(28-32-B3-15-01-02) تعداد (یک) بست  را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.  

منابع دیپارتمنت دیتابس:
1.  Introduction to Programming . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۰:۵۸

اعلان بسته پوهنحی اقتصاد

 پوهنځی (اقتصاد) دیپارتمنت (اقتصاد تصدی) کُد(28-32-B3-06-01-03) تعداد (یک) بست  را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

1-کتاب حسابداری مالی و اداری، بخش محاسبه مالی، . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۰:۵۲

اعلان بسته پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی

پوهنحی (ژورنالیزم و ارتباطات جمعی) دیپــــارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B-18-02-03) تعداد (یک) بست برای  بار دوم  در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

1-نظریه های روابط عمومی، . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۰:۱۱

اعلان بسته پوهنحی اداره و پالیسی عامه

پوهنځی (اداره و پالیسی عامه) دیپارتمنت (مدیریت انکشاف) کُد(28-32-B3-12-02-06) تعداد (یک) بست  را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع:
1-نام مضمون: مبانی علم سیاست، نام . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۷ - ۸:۵۴
Background image

اعلان بست پوهنحی ادبیات

به تعداد (یک) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي و توزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1445 بطوري شفاف و عادلانه توزيع گرديده است. اميد از طريق خويش به اعلان سپرده ممنون سازيد. 1- پوهنځی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۷ - ۸:۵۲
Background image

اعلان بست پوهنحی ساینس

به تعداد (یک) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي و توزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1445 بطوری شفاف و عادلانه توزيع گرديده است. اميد از طريق خويش به اعلان سپرده ممنون سازيد. 1- پوهنځی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۷ - ۸:۳۹

هرات

Background image

اعلان بست پوهنحی کامپیوتر ساینس

به تعداد (یک) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي و توزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1445 بطوري شفاف و عادلانه توزيع گرديده است. اميد از طريق خويش به اعلان سپرده ممنون سازيد. 1- پوهنځی . . .