بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۱:۲

هرات

Background image

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی شرعیات

پوهنځی (شرعیات وعلوم اسلامی) دیپارتمنت (فقه وقانون) کُد(28-32-B3-08-01-04) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1400 به اعلان می‌سپارد. بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست مذکور را از تاریخ 16/2/1400 الی 16/3/1400 به اعلان سپرده ممنون سازید. واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا (ارجحیت با داوطلبان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را الی مدت یک¬ماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۸:۵۶
Background image

اعلان بست

بست سوم امریت مالی و حسابی وبست چهارم مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره پوهنتون هرات خالی هست غرض مراجعه دواطلبان به اعلان سپرده میشود.

دواطلبانی که واجد شرایط مندرج لایحه وظایف . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۱۱

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی طب

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (پاراکلینیک مضمون میکروبیولوژی) و (یک) بست دیپارتمنت (امراض ساری مضمون صحت عامه) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می سپارد.
متقاضیان دارا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۸:۵۴

اعلان بست پوهنحی ساینس

پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (بیولوژی) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می سپارد.
متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۱:۲

هرات

Background image

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی شرعیات

پوهنځی (شرعیات وعلوم اسلامی) دیپارتمنت (فقه وقانون) کُد(28-32-B3-08-01-04) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1400 به اعلان می‌سپارد. بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست مذکور را . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۸:۵۶
Background image

اعلان بست

بست سوم امریت مالی و حسابی وبست چهارم مدیریت عمومی ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره پوهنتون هرات خالی هست غرض مراجعه دواطلبان به اعلان سپرده میشود.

دواطلبانی که واجد شرایط مندرج لایحه وظایف . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۱:۲۶
Background image

اعلان بست

پوهنتون هرات بست هفتم تراکتورچی پوهنحی زراعت خالی است, غرض مراجعه داوطلبان به اعلان رقابت آزاد گذاشته است:

داوطلبان شرایط لایحه وظایف را ملاحظه نموده در صورتیکه واجد شرایط باشند, . . .