منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۹ - ۱۴:۵۵
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی شرعیات

پوهنځی (شرعیات) دیپارتمنت (فقه وقانون) کُد(28-32-B32-08-01-07) تعداد (یک)بست، دیپارتمنت (فقه و قانون) کُد (28-32-B32-08-01-07) تعداد (یک) بست،دیپارتمــــــــــــــــنت (اصول فقه) کُد (28-32-B3-08-05-02) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (اصول فقه) کُد (28-32-B3-08-05-03) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (اصول فقه) کُد (28-32-B3-08-05-04) تعداد (یک) بسترا برای بار اولدر سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

 

منابع اصول . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۹ - ۱۴:۵۰
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی هنرها

پوهنځی (هنرهای زیبا) دیپارتمنت (گرافیک)کُد(28-32-B3-07-03-06) تعداد (یک)بستبرایبار دومدر سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

 

1-زیبایی شناسی، پوهندوی فایزه شهیر، تعداد صفحات (80)،سال . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۱۱

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی طب

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (پاراکلینیک مضمون میکروبیولوژی) و (یک) بست دیپارتمنت (امراض ساری مضمون صحت عامه) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می سپارد.
متقاضیان دارای . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۸:۵۴

اعلان بست پوهنحی ساینس

پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (بیولوژی) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می سپارد.
متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۹ - ۱۴:۵۵
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی شرعیات

پوهنځی (شرعیات) دیپارتمنت (فقه وقانون) کُد(28-32-B32-08-01-07) تعداد (یک)بست، دیپارتمنت (فقه و قانون) کُد (28-32-B32-08-01-07) تعداد (یک) بست،دیپارتمــــــــــــــــنت (اصول فقه) کُد (2 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۹ - ۱۴:۵۰
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی هنرها

پوهنځی (هنرهای زیبا) دیپارتمنت (گرافیک)کُد(28-32-B3-07-03-06) تعداد (یک)بستبرایبار دومدر سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

 

1-زیبایی شناسی، پوهندوی فایزه شهیر، تعداد صفحات (80)،سال . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۹ - ۱۴:۴۸
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی وترنری

پوهنځی (علوم وترنری) دیپارتــــمنت (پاراکلینیک)کُد(28-32-B3-17-04-04) تعداد (یک)بستبرایبار دومدر سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

 

1-اپیدیمیولوژی وترنری 1(تخصصی) لکچر نوت . . .