منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ - ۹:۵۳

هرات

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی تعلیم تربیه

پوهنحی (تعلیم و تربیه) دیپارتمنت انگلیسی کد(02-02-10-3ب-32-28) تعداد یک بست را برای بار مجدد در سال 1444 از تاریخ 12/1/1444 الی 27/1/1444 به اعلان میسپارد .

واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا (ارجحیت با داوطلبان ماستر و دوکتور) درخواست‌هاي خود را الی مدت 15 روز به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

 

شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ - ۱۰:۵۴

هرات

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی اداره عامه

پوهنځی (اداره و پالیسی عامه) دیپارتمنت (پالیسی عامه) کُد(02-03-19-B3-32-28) تعداد یک بست، دیپارتمنت (پالیسی عامه) کُد (03-03-19-B3-32-28) تعداد (یک) بست ودیپارتمنت (پالیسی عامه ) کُد (0 . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۱۱

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی طب

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (پاراکلینیک مضمون میکروبیولوژی) و (یک) بست دیپارتمنت (امراض ساری مضمون صحت عامه) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می سپارد.
متقاضیان دارا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۸:۵۴

اعلان بست پوهنحی ساینس

پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (بیولوژی) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می سپارد.
متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ - ۹:۵۳

هرات

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی تعلیم تربیه

پوهنحی (تعلیم و تربیه) دیپارتمنت انگلیسی کد(02-02-10-3ب-32-28) تعداد یک بست را برای بار مجدد در سال 1444 از تاریخ 12/1/1444 الی 27/1/1444 به اعلان میسپارد .

واجدين شرايط دارای مدرک . . .

شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ - ۱۰:۵۴

هرات

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنځی اداره عامه

پوهنځی (اداره و پالیسی عامه) دیپارتمنت (پالیسی عامه) کُد(02-03-19-B3-32-28) تعداد یک بست، دیپارتمنت (پالیسی عامه) کُد (03-03-19-B3-32-28) تعداد (یک) بست ودیپارتمنت (پالیسی عامه ) کُد (0 . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۱:۲

هرات

Background image

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی شرعیات

پوهنځی (شرعیات وعلوم اسلامی) دیپارتمنت (فقه وقانون) کُد(28-32-B3-08-01-04) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1400 به اعلان می‌سپارد. بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست مذکور را . . .