همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۱۰:۱۶
Background image

اعلان بسته پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی (حقوق و علوم سیاسی) دیپـارتمنت (حقوق جزا و علوم جنایی) کُد(28-32-B3-12-03-05) تعداد (یک) بست را برای بار اول  در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع:
1-حقوق جزای عمومی مضمون اساسی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۱۰:۱۵
Background image

اعلان (چهار) بست خالی استاد در پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات جمعی

پوهنځی (ژورنالیزم و ارتباطات جمعی) دیپارتمنت (ژورنالیزم) کُد(28-32-B3-18-01-04) تعداد (یک) دیپارتمنت (ژورنالیزم) کُد(28-32-B3-18-01-05) تعداد (یک (، دیپارتمنت (ژورنالیزم) کُد(28-32-B3 . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۱۰:۱۱
Background image

اعلان بسته پوهنحی ساینس

 پوهنځی (ساینس) دیپـارتمنت (فزیک) کُد(28-32-B3-14-02-02) تعداد (یک) بست را برای بار اول  در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.
منابع:
1-فزیک عمومی، کتاب دیوید هالیدی، ویرایش دهم، چهارجلد مکمل . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۱۰:۶
Background image

اعلان بسته پوهنحی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (روابط بین الملل) کُد(28-32-B3-12-02-05) تعداد (یک) بست و دیپارتمنت (روابط بین الملل) کُد(28-32-B3-12-02-06) تعداد (یک) بســـــت را برای بار اول در . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۹:۵۵
Background image

اعلان بسته پوهنحی ادبیات و علوم بشری

 پوهنځی (ادبیات و علوم بشری) دیپارتمنت (دری) کُد(28-32-B3-09-01-08) تعداد (یک) بست  را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع:
1-دستور زبان، پوهاند حسین یمین و کتاب نحو از . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۲۵
Background image

اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (سافت ویر انجینرینگ) کُد (28-32-B3-15-03-02) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.
منابع دیپارتمنت سافت ویرانجینرینگ
1- . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۲۱
Background image

اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (آموزش کمپیوتر) کُد (28-32-B3-15-04-02) تعداد (یک)بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع دیپارتمنت آموزش کمپیوتر
1-  Introduction to . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۴
Background image

اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (دیتابس) کُد(28-32-B3-15-01-02) تعداد (یک) بست  را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.  

منابع دیپارتمنت دیتابس:
1.  Introduction to Programming . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۰:۵۸
Background image

اعلان بسته پوهنحی اقتصاد

 پوهنځی (اقتصاد) دیپارتمنت (اقتصاد تصدی) کُد(28-32-B3-06-01-03) تعداد (یک) بست  را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

1-کتاب حسابداری مالی و اداری، بخش محاسبه مالی، . . .

Pagination