وترنری

تاریخ ایجاد

 پوهنځی علوم وترنری در سال 1390 در چوکات پوهنتون هرات ایجاد گردید.

چگونگی ارتقا به  پوهنځی  

انگیزه داشتن پوهنځی  علوم وترنری در چوکات پوهنتون هرات از ایجاد دیپارتمنت وترنری در چوکات  پوهنځی  زراعت پوهنتون هرات برخاست که در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی مطابق به سال ۲۰۰۲ میلادی به همت رئیس  پوهنځی زراعت وقت، پیشنهاد و ایجاد شد. بعد از گذشت یک دهه و با درک اینکه بهار انکشاف در رشد مالداری، لبنیات، پرورش ماهی، زنبور داری،  و تربیه کرم ابریشم در زیر عرصه پوهنځی  زراعت در منطقه شکل گرفته است، پوهنتون هرات گام بزرگی را در تأسیس پوهنځی  علوم وترنری در چوکات این پوهنتون برداشت و  پوهنځی علوم وترنری در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی مطابق به ۲۰۱۱ میلادی در چوکات پوهنتون هرات تاسیس شد.

پلان استراتیژیک

فعالیت ها

دیپارتمنت ها

اعضای کادر علمی

این پوهنځی دارای 13 نفر کادر علمی ورزیده می­باشد که اساتید این پوهنځی  درجه تحصیلی  دوکتورا، ماستر و لیسانس را دارا می­باشند.

کتابخانه این  پوهنځی 

کتابخانه این پوهنځی داری بیش از دو هزار جلد کتاب اختصاصی در رشته های مختلف وترنری چون اناتومی، فزیولوژی، مایکروبیالوژی، هستولوژی، پتالوژی، داخله، تکثیر و القاح مصنوعی، فارماکولوژی، پرازیتولوژی، جراحی، قانون وترنری، خدمات و توسعه وترنری، ایپیدیمیالوژی، امراض، وقایه ، تداوی ، تغذیه و نگهداری حیوانات می باشد. این پوهنخی همچنان دارای کتابخانه الکتریکی با بیش از ده هزار جلدکتب به لسان های ملی و بین المللی که در چند پایه سیستم کامپیوتر برنامه ریزی شده می­باشد.

لابراتوار ها

 پوهنځی علوم وترنری بخاطر پیشبرد کارهای عملی محصلان دارای لابراتوار های زیر می باشد:

 لابراتوار مایکروبیولوژی، پرازیتولوژی، فارماکولوژی، پتالوژی، هستوپتالوژی، فیزیولوژی، اناتومی، تکنالوژی مواد غذایی و کلینیک حیوانی.

​​کمیته های فعال

در سطح پوهنځی علوم وترنری کمیته های ذیل بصورت فعال وجود دارد:

 1. شورای علمی
 2. کمیته تحقیقات علمی
 3. کمیته نشرات
 4. کمیتۀ امتحانات
 5. کمیته تضمین کیفیت
 6. کمیته نظم و ودسیپلین
 7. کمیته بورسیه‌ها
 8. کمیته برنامه ریزی استراتژیک
 9. کمیته ورزش
 10. کمیته جندر
 11. کمیته نخبه‌گان

آمار کلی استادان، محصلان و کارمندان

ملاحظات

شماره مبایل

دیپارتمنت

وظیفه

رتبه علمی

تخلص

اسم

شماره

 

0780528820

پاراکلینیک

رئیس

پوهندوی

مهمند

نورعلی

1

 

0785777227

پاراکلینیک

معاون

پوهنیار

پویان

عبدالقادر

2

 

0787715781

پاراکلینیک

آمردیپارتمنت

پوهندوی

توخی

نذیراحمد

3

 

0794201921

پری کلینیک

آمردیپارتمنت

پوهندوی

متین

عبدالظاهر

4

 

0796681270

کلینیک

آمردیپارتمنت

پوهنیار

فضلی

محمدجاوید

5

 

0744308607

پاراکلینیک

استاد

پوهندوی

شاخص

شعیب احمد

6

 

0786045214

پری کلینیک

استاد

پوهنیار

قتالی

عبدالواحد

7

 

0783288595

پری کلینیک

استاد

پوهنیار

وسیم

وکیل احمد

8

 

0700405725

کلینیک

استاد

پوهنیار

نیازمند

محمدحکیم

9

 

0796960244

پاراکلینیک

استاد

پوهنیار

ناصری

ذبیح الله

10

 

0777418116

پری کلینیک

استاد

پوهنیار

حقمل

محمد امان

11

 

0793078798

کلینیک

استاد

پوهنیار

صدیقی

محمداحسان

12

 

0795668807

کلینیک

استاد

پوهنیار

طهیر

عبدالله

13

پوهنځی علوم وترنری بصورت کلی به تعداد 13 تن استاد، 358 تن محصل که از آنجمله 305 تن ذکور و 53 تن اناث  و 5 کارمند دارد