معرفی پوهنځی ادبیات وعلوم بشری

  پوهنځی ادبيات و علوم بشري همزمان با تأسيس پوهنتون هرات درسرطان سال 1367 هجري خورشيدي تأسيس گرديد و به عنوان نخستین پوهنځی در سطح پوهنتون هرات از جایگاه تاریخی والایی برخوردار است. فعلاً دارای پنج دیپارتمنت: زبان وادبیات فارسی دری، زبان وادبیات انگلیسی، زبان وادبیات عربی، زبان وادبیات پشتو وزبان وادبیات آلمانی می‌باشد.

 درك ارزشهاي فرهنگي و ادبي كشور در سده هاي پيش و امروز، آگاهي از چگونگي فرهنگ و ادب درخشان كشور و انتقال آن به نسلهاي آينده،  تربيهء جوانان كشور به منظور شناخت هرچه بيشتر ادب و فرهنگ اين ولا ،  راهيابي به زمينه هاي تحقيق،  نقد و بررسي ادبيات كلاسيك و معاصر ،  آشنايي بازبانها و ادبيات كشورهاي متمدن دنيا ، تقویت زبانهای ملی ونهایتآ آموختاندن زبان وادبیات ملتهای دیگر جهان درچوکات زبانها ی عربی، انگلیسی وآلمانی از جمله اهداف پوهنځی ادبيات و علوم بشري پوهنتون  هرات در اين خطهء ادب خيز و فرهنگ پرور ميباشد.

          این پوهنځی دارای یک کتابخانۀ تخصصی بوده که در قسمت زبان، ادبیات، فرهنگ لغات و متون نظم ونثر تاریخی به کمیت 7000جلد کتاب دارد. البته کتابخانه های ویژه تری نیز در سطح هر دیپارتمنت نیز تأسیس گردیده است که بیشتر استادان به آن دسترسی دارند.

یک کتابخانۀ دیگر مربوط برنامۀ ماستری فارسی دری این پوهنځی مخصوص به محصلان واستادان برنامۀ ماستری فعالیت دارد.

کمیته های فعال در سطح پوهنځی عبارت اند از:

1-شورای علمی پوهنځی

2-کمیتۀ تحقیقات علمی

3-کمیتۀ نشراتی

4-کمیتۀ امتحانات

5-کمیتۀ نظم ودسپلین

6-کمیتۀ تضمین کیفیت

7-کمیتۀ بورسیه ها

دیپارتمنت ها

خلاصه از پلان استراتیژیک پوهنحی ادبیات

فعالیت ها

پل ارتباطی

شمارۀ تلفن ریاست پوهنځی    0093402256769

شمارۀ مبایل رئیس پوهنځی     0093798591970

     khusrawi2004@yahoo.com    :   ایمیل

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، سمت شمال، حاشیۀ خیابان رودکی، پوهنځی ادبیات وعلوم بشری