اعلان بسته پوهنحی کمپیوترساینس

nta_new_user
چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۱:۴
img

Publish Date

Closing Date

پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (دیتابس) کُد(28-32-B3-15-01-02) تعداد (یک) بست  را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.  

منابع دیپارتمنت دیتابس:
1.  Introduction to Programming 1 and Introduction to Programming 2(OOP) – > Java How to program early object by Harvey Deitel and Paul Deitel (chapters 1 to 10)
2.  Fundamental of Database system -> Fundamental of Database system (7th edition) by Ramez Elmasri (chapters 1,2,3,5,6)
3.  Algorithm and Data Structure -> data structure and algorithm in java (2nd edition) by robert lafore (chapters 1,2,3,4,5,6,7,811,12)
4.  Operating system -> Operating Systems: Internals and Design Principles by William Stallings (chapters 1 to 8)
5.  Computer Networks -> Computer Networks (5th Edition) by Andrew Tanenbaum (chapters 1,2.1-2.3,4.3,4.4,4.8,5.6)
6.  Data Warehousing and Data Mining-> Edited By Sartaj Singh (chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 )
7.  Web engineering 1 and web engineering 2 -> Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5 by Robin Nixon (whole book)
8.  HCI - Human–Computer Interaction (3rd Edition) by Alan Dix (chapters 1-9)
9.  Building a responsive web application with the MVC PHP framework -> (whole book)
10.  Advanced Database system Concept-> Fundamental of Database system (7th edition) by Ramez Elmasri (chapters 7,8,9,11)

واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا درخواست‌هاي خود را الی مدت یک¬ماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies