علوم اجتماعی

با عطف توجه به پلان انکشافی افغانستان در تمام بخشها وبا توجه به پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون هرات به مثابه یک مرکز علمی پویا و متحرک با تقدیم پیشنهادی جهت تأسیس پوهنځی علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی توانست افتخار تأسیس پوهنځی علوم اجتماعی را حاصل نماید. این پوهنځی از حمل سال ۱۳۹۳ به حیث پوهنحی مستقل با سه دیپارتمنت (تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی) در پوهنتون هرات آغاز به فعالیت نمود و در همین سال دیپارتمنت جامعه شناسی از بدنه پوهنځی ادبیات و علوم بشری جدا و با کادر علمی خود به این پوهنځی ملحق گردید.  این پوهنځی اکنون دارای ۹ عضو کادر علمی و بیش از ۷۷۲ نفر محصل بوده که در دو وقت (صبح و بعد از ظهر) مصروف تحصیل می­باشند.

پلان استراتیژیک

فعالیت ها

دیپارتمنت ها

اعضای کادر علمی پوهنځی

شماره

اسم

تخلص

اسم پدر

رتبه علمی

درجه تحصیل

ملاحظات

1

عبدالوهاب

اویس

عبدالستار

پوهنمل

ماستر

رئیس پوهنځی

2

علی احمد

کاوه

عبدالحمید

پوهنمل

ماستر

دیپارتمنت جامعه شناسی

3

عبدالوهاب

شمس

عبدالقدوس

پوهنمل

ماستر

4

احمد حامد

وحیدی

خلیل الله

پوهنیار

ماستر

5

علی الله

آزاد

عزیز الله

پوهیالی

لیسانس

6

مرتضی

رسولی

غلام رسول

پوهیالی

لیسانس

دریپارتمنت جغرافیه

7

فاطمه

هراتی

حاجی عبدالکریم

پوهیالی

لیسانس

8

اسدالله

اصیل

حبیب الله

پوهیالی

لیسانس

دیپارتمنت تاریخ

9 سید محمد فقیری عبدالرؤف پوهنیار ماستر
 

کتابخانه پوهنځی

      این پوهنځی دارای کتابخانه اختصاصی بوده که با حدود 800 جلد کتاب در رشته­ های مختلف (تاریخ، جامعه شناسی و جغرافیا) است که توسط استادان و دانشجویان این پوهنځی تهیه شده و به اختیار محصلان قرار داده میشود.

دیپارتمنت جامعه ­شناسی از آغاز تأسیس، به کمک استادان و محصلان دیپارتمنت، کتابخانۀ اختصاصی کوچکی در چوکات دیپارتمنت تأسیس نمود که به نام نخستین جامعه ­شناسی فرهنگ اسلامی، ابن خلدون، نامیده شد. کتابخانۀ ابن خلدون در حال حاضر دارای حدود 500 جلد کتاب به زبان های فارسی و انگلیسی است. تمام محصلان دیپارتمنت با گرفتن کارت عضویت کتابخانه می­توانند از کتاب های موجود در کتابخانه استفاده نمایند و کتاب مورد نیازشان را در محیط کتابخانه مطالعه نمایند یا هم برای یک هفته از کتابخانه عاریت بگیرند. همۀ اعضای کتابخانه، بر اساس تعهد قبلی ­شان، در هر سمستر حداقل یک جلد کتاب در حوزۀ علوم اجتماعی یا جامعه ­شناسی به کتابخانه تحویل میدهند تا زمینۀ رشد بیشتر کتابخانه را مهیا کرده باشند.

فصلنامۀ جامعه ­نگار

      بخش نشراتی کانون محصلان دارای فصلنامۀ تخصصی در حوزۀ مسایل اجتماعی است به نام جامعه ­نگار. تا حال دو شماره از این فصلنامه به چاپ رسیده است. همۀ نوشته ­های جامعه ­نگار توسط محصلان تهیه میگردد و بیشتر، مقاله­ ها و خلاصۀ تحقیق­ های صنفی محصلان در آن به چاپ میرسد.

کمیته های فعال در پوهنځی علوم اجتماعی

شورای علمی

کمیتۀ امتحانات

کمیتۀ تضمین کیفیت

کمیتۀ نظم و دسیپلین

کانون دانشجویان

کمیتۀ مددکاری اجتماعی

کمیتۀ تحقیقات

کمیتۀ نشرات

کمیتۀ تغذیه وبسایت

آمار محصلان برحال در سال 1398

پوهنځی علوم اجتماعی در سال جاری ۲۷۱دانشجوی پسر و  ۵۰۱ دانشجوی دختر با مجموع ۷۷۲ دارد.

پل های ارتباطی

شماره مبایل: 0700425454

شماره تلفن پوهنحی: 0093402258311

ایمیل: socialscience.hu@gmail.com

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، تعمیر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، طبقه چهارم، پوهنحی علوم اجتماعی