مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات(ITCH)

 

مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات (ITCH ) درسال 2009 به کمک مالی بانک جهانی و مرکز ZiiK پوهنتون تخنیکی برلین تاسیس شد. در ابتدا، دو تن از استادان آلمانی به هدایت داکتر نذیر پیروز رئیس مرکز ZiiK  و استاد پوهنتون تخنیکی برلین به مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات جهت نصب و راه اندازی سرور ها و رفع مشکلات تخنیکی به این مرکز فرستاده شد، و از آن زمان کمک های مالی مرکز ZiiK پوهنتون تخنیکی برلین جهت حفظ و ارائه خدمات به این مرکز ادامه پیدا کرد.

در سال 2016، تجهیزات سخت افزاری جدید مانند کمپیوتر های دیسک تاب و سرورها از مرکز ZiiK پوهنتون تخنیکی برلین به منظور جایگزینی لوازم قدیمی  به تجهیزات جدید سخت افزاری به پوهنتون هرات ارسال شد، تجهیزات جدید توسط تیم کاری مرکز تکنالوژی معلوماتی نصب و راه اندازی شد، این تجهیزات برای استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون هرات خدمات تکنالوژی معلوماتی را ارائه میکند.

با مشوره رئیس مرکز ZiiK پوهنتون تخنیکی برلین ، مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات جهت ارائه خدمات بهتر چهار دیپارتمنت را به شرح ذیل در چوکات این مرکز ایحاد نمود.

  1. دیپارتمنت نتورک 

  2. دیپارتمنت اطلاعات

  3. دیپارتمنت تخنیک یا پی سی ورکشاب

  4. دیپارتمنت آموزش

وظیفه عمده مرکز تکنالوژی معلوماتی فعال نگهداشتن این دیپارتمنت های جهت ارائه خدمات مانند:

  • مدیریت کردن شبکه و ارائه انترنت روزانه در مرکز
  • طراحی و دیزاین دیتابس و سافت ویر
  • تعمیر و ترمیم وسایل سخت افزاری، عیب یابی وسایل کمپیوتری، فعال نگهداشتن لابراتوار های کمپیوتر پوهنخی ها و برخی دیگر خدمات فنی و تخنیکی.
  • آموزش تکنالوژی معلوماتی و ویب دیزاینگ برای اعضای پوهنتون هرات (محصلین، اساتید و کارمندان) و همچنین کارمندان دوایر دولتی و کارمندان پوهنتون های زون غرب کشور.