دیدار سید وحید قتالی والی هرات با رئیس و استادان پوهنځی کامپیوترساینس پوهنتون هرات

hu_admin
Thu, Aug 13 2020 9:42 AM
""

دیدار سید وحید قتالی والی هرات با رئیس و استادان پوهنځی کامپیوترساینس پوهنتون هرات
پوهنمل سمیه ذبیحی، رئیس پوهنځی، تجربیات و پیشنهادهای خود و دیگر استادان را در مورد تطبیق و استفاده از تکنالوجی معلوماتی در ولایت هرات ارائه نمود که شامل چندین طرح نرم افزاری، زیرساختی و ایجاد بورد مشورتی تکنالوجی معلوماتی در سطح ولایت هرات بود. هدف از طرح های فوق زمینه سازی تطبیق دولت الکترونیک، کارآفرینی و استفاده بهینه از دیگر فرصت های ممکن بود. در ادامه سید وحید قتالی والی ولایت هرات ضمن تایید ایجاد بورد مشورتی، پیشنهادهای خود را در زمینه بیان نمود. والی هرات از استادان پوهنځی خواستار همکاری در بخش کاربردی نمودن تخصص پوهنځی و حل مشکلات، با استفاده از تکنالوجی، در سطح ولایت گردید. وی ضمن وعده همکاری های بیشتر با این پوهنځی خواهان تداوم برگزاری این چنین جلسات شد

Latest news

Thu, Aug 13 2020 9:15 AM
Background image

Training Workshop for Positive Youth Development

The workshop "Training for Positive Youth Development" was held today by the Herat University College of Agriculture in cooperation with the CAAI office in the College of Agriculture. . .

Thu, Aug 13 2020 9:05 AM
Background image

Opening of Herat University Students' Union

Today Herat University Students' Union was opened with the participation of Dr. Abdullah Faiz, Chancellor of Herat University, university vice chancellors, professors, and students at. . .

Thu, Aug 13 2020 8:56 AM
Background image

Scientific conference on the environmental impacts of investment in agriculture

Scientific conference on the environmental impacts of investment in agriculture was held by the Faculty of Agriculture with the cooperation of FAO Organization in the presence of Herat. . .

BACK TO NEWS