امتحانات سمستر بهاری پوهنتون هرات امروز آغاز شد

hu_admin
Sun, Jun 18 2023 9:42 AM
:

در اولین روز از شروع امتحانات سمستر بهاری پوهنتون هرات، منت الله آخندزاده معاون مالی واداری و سرپرست پوهنتون، پوهندوی غلام حضرت حساس معاون امور محصلان و پوهنمل رحیم بخش فقیریار سرپرست معاونیت علمی از نحوۀ عمل‌کرد کمیته‌های امتحانات پوهنحی‌ها و ساخت سؤالات امتحان بررسی و کنترول به عمل آوردند.
هیأت رهبری پوهنتون هرات عملکرد کمیته‌های پوهنحی‌های پوهنتون را مثبت ارزیابی نمودند و همچنان ضمن وعدۀ همکاری برای تجهیز امکانات کمیته‌های امتحانات، رهنمودها و هدایات لازم ارائه کرده و بر برگزاری امتحانات شفاف مطابق به قوانین و طرزالعمل‌های وزارت تحصیلات عالی تأکید نمودند.

آمریت ارتباطات وآگاهی عامه پوهنتون هرات  
 ٢٨ ذوالقعده ١٤٤٤ – 27 جوزای 1402

Latest news

Sat, Jul 22 2023 9:08 AM
Background image

جلسۀ تدابیری ضرورت سیستم  MIS

جلسۀ تدابیری ضرورت به سیستم  MISو تهیۀ سیستم های الکترونیکی و دیتابس در پوهنتون با حضور پوهندوی غلام حضرت حساس معاون امور محصلان و سرپرست پوهنتون هرات، پوهنیار مولوی منت الله آخندزاده. . .

Wed, Jun 21 2023 10:46 AM
Background image

ورکشاپ 4 روزۀ آموزش کمک های اولیه

ورکشاپ 4 روزۀ کمک‌های اولیه توسط مدیریت عمومی ارتقاء ظرفیت و همکاری آمریت انکشاف مسلکی استادان امروز با حضور منت الله آخندزاده معاون مالی و اداری، پوهنمل رحیم بخش فقیریار سرپرست معاونیت. . .

Sun, Jun 18 2023 9:42 AM
Background image

امتحانات سمستر بهاری پوهنتون هرات امروز آغاز شد

در اولین روز از شروع امتحانات سمستر بهاری پوهنتون هرات، منت الله آخندزاده معاون مالی واداری و سرپرست پوهنتون، پوهندوی غلام حضرت حساس معاون امور محصلان و پوهنمل رحیم بخش فقیریار سرپرست. . .

BACK TO NEWS