مقررات، لوایح و طرزالعمل ها

 
   
لایحه فعالیت های ارتقای کیفیت   جهت دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل کمیته تضمین کیفیت پوهنتون هرات       جهت دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل بازنگری برنامه های علمی     جهت دانلود کلیک نمائید
چارچوب ارتقاء کیفیت و اعتبار دهی   جهت دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس           جهت دانلود کلیک نمائید
فرمان تقنینی تعدیل قانون تحصیلات عالی جهت دانلود کلیک نمائید
قانون تحصیلات عالی ملکی         جهت دانلود کلیک نمائید
لایحه تضمین کیفیت                  جهت دانلود کلیک نمائید