دیپارتمنت مشاوره

مروری برتاریخ چند دهه اخیر افغانستان نشان میدهد که کشور ما طی این مدت از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گرفتار مشکلات و پرابلم های عدیدهء بوده است که عامل اصلی چنین حالاتی را میتوان در وجود پدیدهء شوم و نامیمون « جنگ» جستجو کرد. جنگ و درگیری ابعاد زندگی مردم را به بحران کشانید، تاسیسات زیربنایی کشور را به رکود مواجه ساخت، فقر، بیکاری و مهاجرت  را عمومیت بخشید و بالاخره دامن ناامنی را گسترش داد. حالات فوق از یک طرف وضعیت مادی جامعهء ما را به چالش کشاند و از جهت دیگر تاثیرات ناگوار و نامطلوبش را بر روح و روان ساکنان  این مرز و بوم حاکم ساخت. نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که سطح میزان مشکلات روانی، ناهنجاری های هیجانی، رفتاری ، شغلی ، تحصیلی و حتی ازدواج در جامعه خیلی بالا است. جهت رهایی ازاین مشکلات و ناهنجاری های روحی و روانی نیاز به وجود کارشناسان روانی و مشاوران مسلکی و آموزش دیده احساس می شود تا فعالیت های کارشناسانه ای خود را از طریق مراکز درمان روانی و مشاوره ای در خدمت مردم در شهرها و روستاهای کشور قرار دهند. بنابراین جهت تحقق نیاز مندی های جامعه، دیپارتمنت مشاوره ایجاد گردید تا نخستین اقدامی در تربیت مشاوران مسلکی و لایق در عرصهء مشاوره و روان درمانی باشد.

بناءً بر اساس نیازی که در جامعه افغانی وجود داشت، دیپارتمنت مشاوره در سال 1395 به همکاری مالی و تخنیکی موسسه محترم USWDP در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه تأسیس گردید. این دیپارتمنت اولین صنوف تدریسی اش را در سمستر بهاری سال 1395 آغاز نموده و فعالیت هایش را ادامه خواهد داد؛ طوری که اولین فارغان این دیپارتمنت که 23 تن میباشند، در سال 1398 وارد بازار کار شده و به منظور خدمت رسانی به مردم شریف این سرزمین تلاش خواهند کرد.

دیپارتمنت مشاوره فعلا دارای یک اتاق اداری، دو اتاق کار عملی (اتاق مشاوره و اتاق مشاهده) و سه صنف درسی میباشد که توسط موسسه محترم USWDP ترمیم و تجهیز شده و از آنها استفاده میشود و یک مرکز مشاوره در سطح پوهنتون دارد که قرار است الی اخیر سال 1398 توسط برنامه محترم HEDP و همکاری مالی بانک جهانی ترمیم و تجهیز گردد تا مورد استفاده قرار گیرد.

رسالت

دیپارتمنت مشاوره مأموریت دارد تا با تربیه مشاوران متعهد و متخصص در کاهش و درمان مشکلات روانی، آموزشی و رفتاری نیازمندان تلاش ورزیده و مشاورانی متعهد، دلسوز و توانا را بدون هرگونه تبعیض و تعصب به جامعه تقدیم نماید.

دیدگاه دیپارتمنت مشاوره:

کاهش و درمان مشکلات روانی، آموزشی و رفتاری نیازمندان با تربیه مشاوران متعهد، دلسوز و توانا بدون هرگونه تبعیض و تعصب

اهداف دیپارتمنت مشاوره:

اهداف اصلی:

 • تربیۀ مشاوران مسلکی، متعهد، متخصص و عاری از تعصب و تبعیض در بخش صحت روانی.
 • تلاش برای ارتقاء سطح تحصیلی و مسلکی استادان دیپارتمنت مشاوره.

اهداف فرعی:

 • برگذاری کنفرانس ها و سمینارهای صحت روانی برای آگاهی دهی و ارتقاء ظرفیت استادان و محصلان.
 • تأسیس مرکز مشاوره در سطح پوهنتون هرات جهت کاهش مشکلات روانی نیازمندان و کارهای عملی محصلان رشته مشاوره.
 • تأسیس کتابخانۀ اختصاصی و انکشاف آن برای دیپارتمنت مشاوره.
 • استفاده از مواد و تجهیزات آموزشی جدید و کاربردی برای تدریس و آموزش بهتر.
 • استفاده از تجارب و امکانات پوهنتون همکار جهت انکشاف کیفی دیپارتمنت مشاوره.
 • ترویج روحیه همدیگر پذیری و کمک به نیازمندان جامعه در محصلان رشته مشاوره.
 • حفظ و مراقبت از امکانات و تجهیزات موجود برای استفاده بهتر و دوامدار.

ارزشهای دیپارتمنت مشاوره:

 • کمک به رشد و انکشاف ارزشهای اسلامی و ملی
 • پایبندی و کمک به تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین پذیرفته شدۀ کشور
 • تعهد به شفافیت و عدم تبعیض و تعصب در همه ساحات علمی -اکادمیک
 • ایجاد فضای مصئون؛ عاری از هرگونه استرس و تشویش جهت آموزش با کیفیت و معیاری

اعضای کادر علمی دیپارتمنت مشاوره:

شماره

نام و تخلص

رتبۀ علمی

درجۀ تحصیل

کارهای تحقیقی

وظیفه فعلی

1

بصیراحمد کریمی

پوهنوال

ماستر

16 مورد

رئیس پوهنحی تعلیم و تربیه

2

بصیراحمد عزیزی

پوهنیار

لیسانس

5 مورد

آمر دیپارتمنت مشاوره

3

فرشته بارکزی

پوهنیار

ماستر

4 مورد

استاد دیپارتمنت مشاوره

4

فرشته شریفی

نامزد پوهنیار

لیسانس

1 مورد

استاد دیپارتمنت مشاوره

 

حوزهای کاریابی فارغان دیپارتمنت مشاوره:

فارغ التحصیلان این دیپارتمنت میتوانند در ساحات زیر اشتغال نمایند:

 • عضویت در کدر علمی (استاد)
 • مکاتب دولتی و خصوصی (مشاور آموزشی)
 • دیپارتمنت صحت روانی ریاست صحت عامه (مشاور روانی)
 • کلنیک های صحت روانی
 • کلنیک های طبی (مشاوره قبل و بعد از تداوی)
 • آزمایشگاه های روان شناختی
 • مؤسسات داخلی و خارجی که در زمینه صحت تلاش دارند.
 • محابس و مؤسساتی که از بزهکاران نگهداری میکنند. (مشاوره صحت روانی)
 • و هر مرکز دولتی و غیر دولتی که در زمینه صحت، بخصوص صحت روانی کوشش میکند.

قابل تذکر است که فارغان این رشته بعد از اخذ مدرک لیسانس، میتوانند به شکل مستقل و شخصی با اخذ جواز، مرکز مشاوره باز نموده، برای ملت خویش خدمت نمایند.

تعریف واضح از فارغ التحصیلان رشته مشاوره

دیپارتمنت مشاوره پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات به منظور تربیه کادرهای متخصص و مسلکی برای پوهنتون های دولتی و خصوصی، کلینیک ها، شفاخانه ها و تمامی مراکز صحی دولتی و خصوصی، مکاتب و تمامی مراکز آموزشی دولتی و خصوصی، مراکز پیشگیری و ترک اعتیاد دولتی و خصوصی، مراکز مشاوره دولتی و خصوصی، مؤسسات داخلی و خارجی که در زمینه صحت روانی فعالیت دارند، مؤسسات عدلی و قضایی، مراکز نگهداری از افراد استثنائی، مؤسسات تحقیقاتی و غیره موارد مشابه منحیث مشاور صحت روان ایجاد شده است. به این اساس، برنامه مشاوره فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش میداند که (144) کریدت را در یک دوره تحصیلی چهار­ساله در بخش روزانه و یا پنج ساله در بخش شبانه تکمیل نموده و در بخش دانش، مهارتها و سلوک شرایط ذیل را دارا باشد:

 1. در بخش دانش: فارغ التحصیل برنامه مشاوره بتواند در حد لیسانس بر موضوعات علمی نظیر انواع مشاوره، انواع روش های مشاوره و رواندرمانی، نظریه های مختلف مشاوره، فنون و روش های مشاوره، اصول مددکاری اجتماعی، مشاوره در بحران و حالات اضطرار، اصول اخلاقی مشاوره، اساسات صحت روان، انواع شاخه های مشاوره، انواع اختلالات روانی و شخصیت، روش ها و تست های سنجش روانی و شخصیت، اصول تحقیق در علوم رفتاری، مشاوره گروه های خاص، مشاوره ازدواج و خانواده و . . . حاکم بوده، تا بتواند به عنوان کادر متخصص مشاور صحت روان در جامعه عرض وجود نماید.
 2. در بخش مهارتها: فارغ التحصیل برنامه مشاوره فردی است که در حد لازم آشنایی با اصول اخلاقی در مشاوره، انواع روش ها و فنون مشاوره و روان درمانی، روشهای مختلف استفاده از آزمونهای روانی و شخصیت، اصول مددکاری اجتماعی، روش های مشاوره در بحران و حالات اضطرار، درمان اختلالات یادگیری، انواع اختلالات روانی و شخصیت، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، مشاوره گروه های خاص، مشاوره ازدواج و . . . داشته و توانایی حل مشکلات خویش را در این بخش دارا باشد.
 3. در بخش سلوک: فارغ التحصیل برنامه مشاوره فردی است که از لابلای محتوای مضامین تخصصی مشاوره و مضامین مسلکی خویش، احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق حرفه ای و مسلکی، اخلاق آکادمیک، وطن دوستی، ارزشهای عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی را فرا گرفته است و به تمامی این ارزشها متعهد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد و با دلسوزی و پشتکار در پیشگیری و درمان مشکلات روانی افراد جامعه کوشش نماید.

نوت: فارغان این رشته به نام «مشاور صحت روان» یاد میشوند.