دیپارتمنت شبکه مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات

برنامه ریزی و مدیریت شبکه، انترنت، امنیت شبکه، عیب یابی، همه این ها وظیفه این دیپارتمنت می باشد. پوهنتون هرات قبلا برخی از پروسه های تکنالوژی معلوماتی  را که بیشتر مربوط  به زیرساخت های شبکه است، آغاز کرده است.

در حال حاضر مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات مجهز به زیرساخت شبکه کامپیوتری با سرورهای فزیکی و ارایه خدمات میباشد. سرورها مذکور زیر ساخت های مورد نیاز مانند تائید هویت، خدمات وب، فضا برای ذخیره داده ها و سایر مسائل مشابه  را فراهم می کند. درحال حاضر سیستم عامل یونیونشن به عنوان پلت فرم تمام خدمات مذکور را در پوهنتون هرات ارائه می کند. خوشبختانه در سال های 2014 و 2015 دو تیم از آدمین های این مرکز در برنامه آموزشی پیشرفته نتورک تحت نام آموزش یونیوشن که در پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان برگزار شده بود اشتراک نموده بودند. که این سیستم در زیر ساخت های شبکه پوهنتون هرات مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر مدیران شبکه که قبلا یونیونشن را در پوهنتون تخنیکی برلین آموزش دیده بودند سرور های مرکز تکنالوژی معلوماتی را فعال نگه میدارند.