بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۲ - ۹:۵۷

هرات

Background image

اعلان بست پوهنحی ستوماتولوژی

پوهنځی (ستوماتولوژی) دیپارتمنت (داخلۀ ستوماتولوژی) کُد(28-32-B3-25-01-03) تعداد (یک بست، دیپارتمنت (داخلۀ ستوماتولوژی) کُد (28-32-B3-25-01-04) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (اطفال . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۱۱

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات پوهنحی طب

پوهنحی (طب) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (پاراکلینیک مضمون میکروبیولوژی) و (یک) بست دیپارتمنت (امراض ساری مضمون صحت عامه) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می سپارد.
متقاضیان دارا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۸:۵۴

اعلان بست پوهنحی ساینس

پوهنحی (ساینس) پوهنتون هرات (یک) بست دیپارتمنت (بیولوژی) را در سال 1398 برای بار اول به اعلان می سپارد.
متقاضیان دارای مدرک لیسانس، ماستر و دوکتورا(ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۲ - ۹:۵۷

هرات

Background image

اعلان بست پوهنحی ستوماتولوژی

پوهنځی (ستوماتولوژی) دیپارتمنت (داخلۀ ستوماتولوژی) کُد(28-32-B3-25-01-03) تعداد (یک بست، دیپارتمنت (داخلۀ ستوماتولوژی) کُد (28-32-B3-25-01-04) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (اطفال . . .