پروسه داوطلبی قرطاسیه باب سال مالی 1400

hu_admin
""

Publish Date

Closing Date

نمبر قرار داد: (MOHE- HU/G/008/1400

پوهنتون هرات ازتمام داوطلبان واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (تهیه و تدارک قرطاسیه باب) مورد نیاز شعبات اداری و پوهنحی های مختلف این اداره اشتراک نموده ونقل چاپ و مهر شده شرطنامه را بطور رایگان بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرجات شرط نامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات عامه بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل ازظهر یوم چهار شنبه مورخ 1400/1/4 به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات منزل دوم تعمیر ریاست پوهنتون هرات ارائه نمایند.

آفر دیر رسیده و انترنیتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ 215770 افغانی به صورت پول نقد و یا ضمانت بانکی با اعتبار بوده و جلسه آفر گشائی به ساعت 10 قبل از ظهر یوم چهار شنبه مورخ 1400/1/4 درمدیریت عمومی تهیه و تدارکات واقع تعمیر ریاست پوهنتون هرات برگذار میگردد.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۰:۴۷
Background image

قرارداد تیل دیزل و پطرول مواد سوخت وسایط داخل تشکیل ریاست پوهنتون هرات

ریاست پوهنتون هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه های داوطلبی باز داخلی تیل دیزل و پطرول مواد سوخت وسایط داخل تشکیل ریاست پوهنتون بابت سال 1403  اشتراک نموده و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۰:۴۴
Background image

اعلان مزایده پارکینگ وسایط محصلین پوهنتون هرات .

ریاست پوهنتون هرات در نظر دارد تا پارکینگ وسایط محصلین، ساحه مربوطه این اداره را برای محترم عبدالقدیر ولد محمد شریف به بهای 38750– سی و هشت هزار و هفتصد و پنجاه  افغانی به طور ماهوار به . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ - ۱۰:۳۹
Background image

اعلان پروسه داوطلبی پارکینگ وسایط ساحه انکشافی پوهنحی طب مربوط پوهنتون هرات

ریاست پوهنتون هرات در نظر دارد تا قسمت مقابل باغ شمیران ملکیت خویش را جهت خدمات به متقاضیان پاسپورت بطور موقت به مقصد پارکینگ از طریق داوطلبی آزاد ( مزایده ) به کرایه ماهوار به سپارد.
ا . . .

Back to tenders