اعلان کادرعلمی پوهنځـی ستوماتولوژی

hu_admin

پوهنځـی (ستوماتولوژی)
 دیپارتمنت (امراض جوف دهن) کُد(28-32-B3-16-04-02) تعداد (یک)، دیپارتمنت (امراض جوف دهن) کُد(28-32-B3-16-04-03) تعداد (یک)، دیپارتمنت (امراض جوف دهن) کُد(28-32-B3-16-04-04) تعداد (یک) دیپارتمنت (پرودنتولوژی) کُد(28-32-B3-16-05-02) تعداد (یک) دیپارتمنت (پرودنتولوژی) کُد(28-32-B3-16-05-03) تعداد (یک) دیپارتمنت (پرودنتولوژی) کُد(28-32-B3-16-05-04) تعداد (یک) دیپارتمنت (پرودنتونتکس) کُد(28-32-B3-16-06-02) تعداد (یک) دیپارتمنت (پرودنتونتکس) کُد(28-32-B3-16-06-03) تعداد (یک) دیپارتمنت (پرودنتونتکس) کُد(28-32-B3-16-06-04) تعداد (یک) دیپارتمنت (ارتودنسی) کُد(28-32-B3-16-07-02) تعداد (یک) دیپارتمنت (ارتودنسی) کُد(28-32-B3-16-07-03) تعداد (یک)  دیپارتمنت (ارتودنسی) کُد(28-32-B3-16-07-04) تعداد (یک) بست بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.


منابع ضمیمه مکتوب هذا میباشد.

بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست‌ مذکور را از تاریخ 24/2/1445 الی 24/2/1445 به اعلان سپرده ممنون سازید.
واجدين شرايط دارای مدرک ماستری و دوکتورا درخواست‌هاي خود را الی مدت یک¬ماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱۱
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ساینس

 پوهنځی (ساینس) دیپارتمنت (کیمیا) کُد (28-32-B3-14-03-03) تعـــــداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.
منابع کیمیا
1-شیمی عمومی (1) چارلزمورتیمر، 2- شیمی عمومی (2) . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱۰
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ژورنالیزم

پوهنحی (ژورنالیزم و ارتباطات جمعی) دیپارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B3-18-02-02) تعداد (یک) بست و دیپــــارتمنت (روابط عمومی) کُد (28-32-B-18-02-03) تعداد (یک) بست برای  بار اول  در . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۹
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنځـی ادبیات وعلوم بشری

پوهنځی (ادبیات وعلوم بشری) دیپارتمنت (انگلیسی) کُد(28-32-B3-09-02-11) تعداد (یک) و دیپارتمنت (انگلیسی) کُد(28-32-B3-09-02-13) تعداد (یک) برای بار سوم در سال 1445 به اعلان می‌سپارد.

منا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها