سافت ویر

سافت ویر انجینری عبارت است از یادگیری استفاده از اصول انجینری مناسب برای تولید و ارائه محصول سافت ویری با کیفیتی که قابل اطمینان و با صرفه بوده و برروی ماشین‌های واقعی به طور صحیح عمل نماید.

استفاده از علم سافت ویر انجینری جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را به شکل مثبت تحت تاثیر قرار داده؛ چرا که بهره‌ وری مردم را بالا برده و زندگی آنان را بهتر می‌کند. مردم با بهره‌ گیری از سافت ویر، توانایی انجام کارهایی را دارند که قبل از آن برای‌شان شدنی نبود. نمونه‌های از این سافت ویر ها: سافت ویر اداری، بازی‌های رایانه‌ای و انترنت می باشد.

اهداف دیپارتمنت انجینیری نرم‌افزار

  • رسیدن به خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی، حرکت به سوی دانش مولد، ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند علمی و ارتقای سطح آگاهی دانش آموختگان جهت  فعالیت های مؤثر
  • سعی و تلاش بر بالا بردن سطح کیفی تحصیل و تقدیم محصلینی با کیفیت بالای علمی به جامعه؛
  • ارتباط مؤثر و سازنده میان پوهنځی، دیپارتمنت، محصلین دیپارتمنت و مارکت و نیازمندی های آن
  • آماده کردن آثار تحقیقی و پژوهشهای گروهی توسط استادان و محصلان برای پاسخ دادن به پرسشهای مهم و سازنده و رفع شماری از نیازمندیهای علمی و فرهنگی  کشور؛
  • کمپیوتری ساختن نیازمندی های مختلف پوهنتون هرات مانند: آرشیو پوهنتون، کتابخانه، مدیریت منابع بشری و...
  • ایجاد یک پلتفورم واحد و سیستم های کوچک برای پوهنتون هرات جهت بارگذاری این سیستم های کوچک ایجاد شده در آن و در نهایت تکمیل سیستم کلی پوهنتون هرات؛

 

حوزه کاری فارغان این دیپارتمنت

فارغان این رشته بر اساس دانش متکی بر علم خود، برای تولید نرم افزارهای کمپیوتری به تحلیل مسأله می پر دازند و سپس راه حلی برای پیاده سازی ارایه میکنند، تولید محصول را مدیریت، درستی و صحت محصول را بررسی و سپس محصول تولید شده (نرم افزار) را در اختیار استفاده کنندگان قرار میدهند.