( رنگ باب (رنگ دستگاه های پرنتر و فتوکاپی و لوازم تکنالوژی (پرنتر، کامپیوتر و لوازم مورد نیاز آنها )

hu_admin
""

Publish Date

Closing Date

نمبرهای قرارداد ها :  (MOHE/HRT/NCB/G /09 / 1401)
ریاست پوهنتون هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه های داوطلبی باز داخلی رنگ باب (رنگ دستگاه های پرنتر  و فتوکاپی  و لوازم تکنالوژی (پرنتر کامپیوتر و لوازم مورد نیاز آنها  ) بابت سال 1401  اشتراک نموده و نقل چاپ و مهرشده شرط نامه را بطور رایگان بدست آورده آفرهای خویش را مطابق مندرج   شرط نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه بطور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل از ظهر روز شنبه مورخ 2 / 7 / 1401 به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات منزل دوم تعمیر ریاست پوهنتون ارائه نمایند ، آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.
تضمین آفر مبلغ 150000  افغانی به صورت پول نقد و یا ضمانت بانکی ( اسناد مالی ) با اعتبار بوده  جلسه آفر گشایی به ساعت  10  قبل از ظهر یوم شنبه مورخ  2  /7/1401 مطابق به 28 / 2 / 1444  در مدیریت عمومی  تهیه وتدارکات واقع تعمیر ریاست پوهنتون هرات برگزار می گردد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ - ۱۰:۲۷
Background image

( رنگ باب (رنگ دستگاه های پرنتر و فتوکاپی و لوازم تکنالوژی (پرنتر، کامپیوتر و لوازم مورد نیاز آنها )

نمبرهای قرارداد ها :  (MOHE/HRT/NCB/G /09 / 1401)
ریاست پوهنتون هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه های داوطلبی باز داخلی رنگ باب (رنگ دستگاه های پرنتر  و فتوکاپی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۱:۱۲
Background image

( رنگ دستگاه های پرنتر و فوتو کاپی ) وقطعات دستگاه های کامپیوتر, فوتوکاپی و پرنتر و لوازم دفتری ریاست پوهنتون هرات )

نمبر قرار داد: MOHE/HU/G-009-010/1400

ریاست پوهنتون هرات از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی {( رنگ باب ( رنگ دستگاه های پرنتر و فوتوکاپی ) و . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ - ۱۲:۳۸
Background image

پروسه داوطلبی قرطاسیه باب سال مالی 1400

نمبر قرار داد: (MOHE- HU/G/008/1400

پوهنتون هرات ازتمام داوطلبان واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (تهیه و تدارک قرطاسیه باب) مورد نیاز شعبات اداری و پوهنحی های . . .

Back to tenders