دیپارتمنت فقه و قانون

این گروه علمی از بدو تاسیس پوهنځی شرعیات در سال 1372 خورشیدی به عنوان بخش پیشتاز این پوهنځی، با بهره­گیری از کادر علمی مجرب به همت دانشوران متبحر پایه گذاری شد. این رشته حوزۀ حقوق اسلامی، فقه، اصول فقه، تشریع (قانون­گذاری) اسلامی و مطالعۀ مقایسوی قوانین وضعی با حقوق اسلام را زیر پوشش قرار می­دهد.

اهداف علمی

آموزش و پرورش کادرهای مسلکی در حوزۀ قضا و سایر ارگان­های عدلی کشور.

آموزش و پرورش کادرهای علمی ورزیده در زمینۀ علوم فقهی و حقوقی برای نهادهای تحصیلی و تعلیمی کشور.

آموزش و پرورش قانوندانان متخصص و متعهد در حوزۀ فقه و حقوق.

آموزش و پرورش مفتیان آگاه در مسایل فقهی و حقوقی.

آموزش و پرورش مفسران و شارحان توانمند متون قانونی در پرتو فقه اسلامی.

آموزش و پرورش مشاوران مسلکی علوم شرعی و حقوقی برای نهادهای اجرایی من­جمله وزارت عدلیه کشور.

آموزش و پرورش کارشناسان مسلکی در حوزۀ فقه سیاسی برای نهادهای اجرایی مربوطه، من­جمله وزارت خارجه کشور.

ارایۀ راه­حل­های فقهی و حقوقی منضبط و منطبق با نیازهای جامعه در زمینۀ فقه و قانون.

پاسخگویی به چالش­ها، نیازها و پرسش­های اساسی مطرح در حوزۀ فقه و قانون.

طرح مباحث و گفتمان­های فقهی و حقوقی در سطوح مختلف با کارگیری از شیوه­های متناسب با مقتضیات زمان و مکان.

اهداف آموزشی

 چنانچه قبلا بیان شد پوهنځی شرعیات دارای مرام و هدف خاص بوده که همانا تربیه کادر آگاه، ماهر و خدمت گذار برای جامعه می­باشد. کادرهای تربیه شده این پوهنځی در سیستم عدلی، قضایی و معارف کشور مصروف خدمتگذاری بوده و عملا برای انکشاف محلی، منطقوی، ملی و اجتماعی کار می­نمایند و مرام پوهنځی را در حد امکان تحقق می­بخشند.

زمینه های کاری فارغان

ارگانهای عدلی و قضایی، دستگاه های اجرایی ارشاد، حج و اوقاف، عدلیه و خارجه، کادر علمی معارف و تحصیلات عالی.

کریکولم درسی

مضامین: مجموع کریدت‌های این رشته (151) کریدت می باشد.