دیپارتمنت علوم حیوانی

دیپارتمنت علوم حیوانی اولین دیپارتمنت است که همزمان با تاسیس فاکولته زراعت در سال 1368 در چوکات این فاکولته تاسیس گردیده است. تعداد مجموعی محصلین مشمول در سال تاسیس در این رشته 14 نفر محصل بوده که به همت، سعی و تلاش خستهگی ناپذیر استادان این دیپارتمنت، برای اولین دفعه در سال 1372 به تعداد 14 نفر محصل فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم گردیده‌اند. این دیپارتمنت فعلاً دارای 96 نفر محصل میباشد.

لابراتوارهای دیپارتمنت علوم حیوانی: دیپارتمنت علوم حیوانی دارای سه لابراتوار در بخش‌های مختلف میباشد که هر بخش مجهز با تمام امکانات بوده و دارای اسکلت‌های حیوانی از گوسفند و بز، فیل مرغ، خروس، کبوتر و از حیوانات غیر فارم هم دارای اسکلتها میباشد. همچنان یک تعداد چارتهای آموزشی اناتومیکی شامل چارتهای دوران گردش خون، تنفس، جهاز هاضمه حیوانات علفخوار، جهاز تناسلی و دستگاه اطراحی میباشد. تجهیزات دیگر شامل سوند مری برای تطبیق ادویه جات مایع در حیوانات و رفع حالت نفخ، بردیزو یا دستگاه خصی نمودن حیوانات کوچک و بزرگ، بینی گیر جهت مهار ساختن حیوانات هنگام کارهای عملی، ناخنگیر جهم سم چینی حیوانات بزرگ، تروکار جهت رفع حالت نفخ، سوهان برای دندان حیواناتی مانند اسپ و دیگر وسایل و امکانات در بخش غذا و تغذیه و فزیولوژی می باشد.

فارم علوم حیوانی:  دارای 3 راس گاو و گوساله، 6 راس بز و 14 راس گوسفند و 4 قطعه مرغ و خروس میباشد. از این حیوانات تجربوی برای انجام برخی آزمایشات و شناسائی نژادهای محلی حیوانات و انجام کارهای عملی مضامین داخله، جراحی، پرازیتولوژی، فارماکولوژی، اناتومی پوهنحی زراعت و وترنری که یک همکار خوب و ممد این پوهنحی میباشد استفاده میگردد.

اهداف دیپارتمنت مربوطه:

 1. تربیه کارشناسان و متخصصین فنی و مسلکی در بخش های پرورش حیوانات
 2. آشنایی باسیستم های مدرن پرورش و مدیرت حیوانات
 3. ترویج و توسعه سیستم های مدرن پرورش حیوانات در بین جامعه تولید کننده محصولات حیوانی
 4. معرفی تکنولوژی مناسب در قسمت جمع آوری، پروسس، بسته بندی، سورت، و استندر محصولات حیوانی
 5. تغذیه درست ومناسب برای حیوانات و طیور
 6. حفاظت از حیوانات وحشی، چراگاه ها و مدیرت شان
 7. اصلاح حیونات فارم و طیور
 8. تولید محصولات مرغوب حیوانی از نگاه کیفی و کمی
 9. وقایه حیوانات فارم از امراض و آفات حیوانی
 10. بالا بردن مهارت های فنی و مسلکی محصلان در رشته مربوط
 11. تحقیق و کاربردی ساختن علوم حیوانی
 12. ارایه خدمات و دانش و همچنان معرفی شیوهای لازم علمی برای دست اندرکاران و پیش تازان جامعه جهت انکشاف هرچه بیشتر این رشته تولیدی

آینده شغلی دانشجویان:

جذب فارغ التحصیلان در اداراتی چون: فاکولته های زراعت، انستیتوتهای زراعت، وزارت زراعت، وزارت تجارت، وزارت انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات، وزارت مبارزه به مواد مخدر، ریاست ملی حفاظت محیط زیست، بانک انکشاف زراعتی، موسسات غیر دولتی و موسسات داخلی و خارجی و فارم های خصوصی