دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

دیپارتمنت دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات که در سال 1350 هـ ش تحت نام دیپارتمنت زبان وادبیات دری ایجاد شده است در پی آنست تا استادان و آموزگاران مسلکی و مبتکر زبان وادبیات را در ساحات تدریس خوب، تحقیق و مهارتهای ادبیگف فرهنگی نگارشی با توانایی های تعلیمی و تربیتی، تعهد مسلکی،‌ صداقت و راستکاری بدون تبعیض زبانی،‌ قومی،‌ نژادی،‌ جنسیتی در خدمت دانشجویان عزیز قرار دهد.

این دیپارتمنت آرزو دارد تا یک دیپارتمنت کاملا معیاری طبق اهداف از قبل تعیین شده که جوابگویی نیاز مندیهای محصلان و جامعه اکادمیک که همانا تربیه استادان و معلمان مسلکی، با ایمان و وفادار به ارزشهای عای انسانی باشد بسازد و در شرایط کنونی 9 نفر استاد تشکیل دارد که دارای رتب علمی پوهاند، پوهنوال، پوهندوی، پوهنمل و پوهیالی که به درجه های ماستر و لیسانس میباشند مصروف تدریس اند.

اهداف

الف: در ساحه علمی و اکادمیک:

ایجاد فضای محیط مساعد بای مطالعه و تحقیق

رشد ظرفیت و شایستگی استادان

آشناسازی استادان با مدرن ترین شیوه های تدریس از طریق اشتراک در سیمینارها، ورکشاپ ها و کورسهای آموزشی در داخل و خارج کشور