دیپارتمنت جغرافیه

دیپارتمنت جغرافیایی یکی از دیپارتمنت های پوهنځی تعلیم و تربیه می­باشد، که در سال 1351 هجری شمسی از جمله یکی از دیپارتمنت های موسسه عالی تربیه معلم وقت بوده، زمانیکه موسسه تربیه معلم هرات در سال 1365 هـ.ش. به انستیتوت پیداگوژی ارتقا نموده به صفت یکی از پوهنځی های سه گانه پیداگوژی فعالیتش را ادامه داد که دارای دو بخش تاریخ و جغرافیا بود. در سال 1382 که انستیتوت پیداگوژی هرات مجدداً به یکی از پوهنځی های پوهنتون هرات تبدیل گردید. دیپارتمنت های تاریخ و جغرافیا در دو دو رشته به فعالیت خود ادامه میداد و سر انجام در سال 1393 از هم جدا گردیده و منحیث دیپارتمنت های متسقل ایفای وظیفه مینمایند.

اهداف

اهداف علمی

انکشاف مسلکی خود را به معیار سایر موسسات تحصیلات عالی عیار سازد.

سویه تحصیلی استادان را به ماستری و دوکتورا ارتقاء دهد.

ارتباطات اکادمیک با ریاست کارتوگرافی جیودیزی کابل پوهنځی جیوساینس کابل و پوهنځی های همخوان و بالاخره ارتقاء به پوهنځی علوم اجتماعی که دیپارتمنت های جداگانه خودش را داشته باشد.

اهداف آموزشی

برای ارتقاء سویه تحصیلی محصلان کورس های مسلکی از قبیل تدریس پروگرام GIS، انگلیسی، کامپیوتر و ... را دایر نماید.

مجهز سازی کُتب و منابع درسی؛

مجهز سازی لابراتوارهای این رشته تا پروسۀ آموزش بهتر صورت گیرد.