دیپارتمنت توسعه و اقتصاد زراعتی

دیپارتمنت ترویج زراعتی برای اولین مرتبه در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون هرات توسط وزارت تحصیلات عالی منظور و در سال 1390 تاسیس گردید ، با جذب 36 محصل و با دو استاد ماستر از همین رشته شروع به فعالیت نمود. که بعدا در جلسه یکسان سازی نصاب درسی در سال 1391 تصویب بر آن شد که این دیپارتمنت در تمام پوهنحی های زراعت افغانستان بنام توسعه و اقتصاد زراعتی باشد.

امکانات و تجهیزات:

این دیپارتمنت از لحاظ امکاتات و تجهیزات تحصیلی نسبتا تکمیل بوده که از جمله امکانات که در اختیار محصلین قرار دارد کتاب خانه اختصاصی در داخل دیپارتمنت و کتابخانه عمومی پوهنحی، امکان عضویت در مکتب مزرعه محصلین بخاطر آموزش انجام فعالیت های ترویجی، اطاق مرکز ارتباطات برای ثبت دیتا و انجام تحقیقات علمی، صنوف درسی مجهز با پروژکتور و امکانات آموزشی، اطاق عمومی کمپیوتر لب همره با انترنت و تمام امکانات مجهز برای استادان بخاطر سهولت کاری شان میباشد.

حوزه های کاری:

 فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در بخش های مختلف از جمله بانک انکشاف زراعتی، اداره ترویج ریاست زراعت، ریاست انکشاف دهات، وزارت زراعت، موسسات زراعتی، شرکت های زراعتی، تدریس در موسسات تحصیلات عالی، انستتیوت زراعت و مالداری، در بخش بازار یابی، مدیریت فارم های زراعتی و در بخش تحقیقات اشتغال ورزند.

اهداف دیپارتمنت توسعه و اقتصاد زراعتی

 1. تربیه کارشناسان فنی و مسلکی در بخش ترویج و اقتصاد زراعتی.
 2. آموزش روش های برنامه ریزی، پلانگذاری و مدیریت پروگرام های زراعتی.
 3. آموزش و ظرفیت سازی محصلان در بخش رهبری و مدیریت.
 4. آشنائی محصلان با سیستم های ترویجی.
 5. معرفی سیستم های آموزشی برای دهاقین.
 6. معرفی روش های مناسب مشوره دهی در مورد تحلیل اقتصادی فعالیت های زراعتی.
 7. آموزش استفاده موثر از عوامل تولید.
 8. ظرفیت سازی در مورد مارکیتنگ محصولات زراعتی.
 9. ظرفیت سازی در مورد استفاده اقتصادی از زمین های زراعتی.
 10. بالابردن مهارت های استفاده و تحلیل اقتصادی منابع طبیعی.
 11. آموزش احصائیه گیری، تجزیه و تحلیل و جمع ارقام در مورد محصولات، تولیدات زراعتی و اهمیت اقتصادی آنها.
 12. معرفی تکنالوژی های نوین زراعتی و سیستم های ترویج نوآوری های زراعتی.
 13. آشنائی و معرفی دهات و بالابردن ظرفیت های کاری و رهبری در دهات.