دیپارتمنت اطفال دندان

اطفال دندان یا Pediatric Dentistry  يكي از شاخه هاي تخصصي ستوماتولوژی است . دیپارتمنت اطفال دندان در سال 1397 تاسیس و فعال شد.دیپارتمنت اطفال دندان دو بخش دارد:

بخش مضامین اطفال دندانPediatric dentistry                        

بخش مضمون وقایوی دندان   Preventive dentistry                 

بخش اطفال دندان:

هدف این بخش  آماده نمودن محصلین دندان  برای  شناسایی، تشخیص و تداوی امراض دندان در اطفال و نوجوانان میباشد. این دیپارتمنت نه تنها روی امراض دندان در اطفال و نوجوانان  کار میکند بلکه در مورد رشد و نمو اطفال و نوجوانان و تغییرات دندانی و اسکلیتی که در این زمان رشد به وجود میاید را مطالعه میکند. تداوی های که در بخش امراض دندان اطفال موجود اند بنا بر علت رشد و نمو اطفال و موجودیت دندان های شیری و دایمی از تداوی های بزرگسالان فرق دارد.

بخش مضمون وقایوی دندان:

این بخش اهمیت خاص در بخش وقایه و پیشگیری از پیشرفت  امراض دندان  دارد. این بخش چگونه جلوگیری امراض دندان خصوصا پوسیدگی ها را در اطفال، نوجوانان و بزرگسالان مطالعه میکند و طریقه های مختلف برای جلوگیری این امراض را معرفی میکند. هدف این مضمون جلوگیری از مرض قبل از وقوغ آن میباشد.