بیوگرافی پوهنیار سمیه ذبیحی رئیس پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هرات

پوهنیار سمیه ذبیجی بنت حاجی محمود در سال 1363 هجری شمسی در ولایت هرات  در یک خانواده روشنفکر چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدائی و متوسطه را در مکتب آیین اسلام و دوره لیسه را در لیسه بشری شهر مشهد ایران در سال 1380 هجری شمسی به پایه اکمال  رساند و در سال 1382 شامل پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات گردید.

موصوف بعد از اتمام دوره لیسانس جهت ادامه تحصیل عازم کشور آلمان شد و در سال 1392 مدرک ماستری خویش را از پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان بدست آورد و در سال 1393 شامل کدر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس گردید. از ایشان 4 اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است.

پوهنیار ذبیحی در سال 1397 به حیث سرپرست  پوهنځی کمپیوتر ساینس تعین گردید و فعلا به صفت رئیس پوهنحی مذکور ایفای وظیفه مینماید.