بیوگرافی پوهنیار جمشید نیکجو عزیزی رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات

پوهنیار جمشید نیکجو عزیزی در سال 1357 هجری شمسی در ولسوالی غوریان ولایت هرات  در یک خانواده فرهنگی چشم به جهان گشود، تعلیمات ابتدائی، متوسطه  و لیسه را در لیسه غوریان ولسوالی غوریان ولایت هرات به پایه اکمال  رساند و در سال 1379 شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات گردید.

موصوف بعد از اتمام دوره لیسانس، در سال 1384 شامل کادر علمی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات شد ، و در سال  2014 از پوهنتون غازی کشور ترکیه مدرک ماستری خویش را بدست آورد.

پوهنیار عزیزی در سال 1397 به حیث سرپرست پوهنځی حقوق و علوم سیاسی مقرر گردید.