بیوگرافی پوهنمل عبدالوهاب اویس رئیس پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هرات

پوهنمل عبدالوهاب اویس فرزند عبدالستار در سال 1358 هجری شمسی در ولایت هرات در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود،  تعلیمات ابتدائی و متوسطه را در کانون فرهنگی هجرت ایران و دوره لیسه  را در ولایت هرات در سال 1374 هجری شمسی به پایه اکمال  رساند و در سال 1377 شامل پوهنځی زبان و ادبیات عربی و پژوشهای اسلامی پوهنتون ننگرهار گردید.

موصوف بعد از اتمام دوره لیسانس، در سال 1381 شامل کادر علمی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون هرات گردید، و مدرک ماستری خویش را درسال 1392 از پوهنتون فلورانس کشور اتیالیا بدست آورد.

پوهنمل اویس در سال 1395 به حیث رئیس پوهنځی علوم اجتماعی تعین گردید و به مدت پنج سال از سال 1386 الی 1391 نیز به حیث رئیس دانشکده ادبیات و علوم بشری و همچنان به مدت ده سال منشی کمیته تقرر و انفکاک ایفای وظیفه نموده است.

پوهنمل اویس از موسسین دپیارتمنت زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم بشری میباشد. از ایشان پنج اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است.