بیوگرافی پوهندوی دوکتور سلطان احمد ترکی

پوهندوی دکتور سلطان احمد تره‌کی فرزند حاجی عبدالباری در سال 1347 هجری شمسی در ولایت هرات در یک خانواده روشنفکر چشم به جهان گشود. آقای تره‌کی تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در مکتب هاتفی و دورۀ لیسه را در لیسۀ انقلاب اسلامی ولایت هرات در سال 1366 هـ.ش به پایۀ اکمال رساند. و در سال 1365 شامل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل گردید. ایشان در سال 1388 مدرک ماستری و مدرک دکتورا را در سال 1396 از پوهنتون انقره یلدریم بایزیک کشور ترکیه به دست آورد. موصوف به تعداد 14 اثر علمی را تا به حال تألیف نموده است و در سال 1398 به حیث معاون علمی پوهنتون هرات مقرر گردید