بیوگرافی پوهندوی بصیر احمد کریمی رئیس پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات

پوهندوی بصیر احمد کریمی فرزند میرزا غلام محمد در سال 1351هجری شمسی در ولایت هرات در یک خانواده فرهنگی چشم به جهان گشود، تعلیمات ابتدائی را در مکتب حوض کرباس، دوره متوسطه را در مکتب ابتدائی جامی و دوره لیسه را در لیسه سیفی ولایت هرات در سال 1373هجری شمسی به پایه اکمال  رساند و در سال 1374 شامل پوهنځی زبان و ادبیات دری پوهنتون هرات گردید.

موصوف در سال 1383شامل کادر علمی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات شد، و در سال 1388 مدرک ماستری خویش را از پوهنتون تعلیم  تربیه پوهنتون کابل بدست آورد.

پوهندوی کریمی در سال 1397 به حیث رئیس پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات تعین گردید.

از پوهندوی کریمی بیشتر از 12 اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است، وهمچنان دو مقاله در ژورنال Intervention شهر نیویورک آمریکا از ایشان چاپ گردیده است.