اعلان کادرعلمی پوهنحی ساینس

hu_admin
چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷ - ۱۶:۱۹

Publish Date

Closing Date

 پوهنځی (ساینس) دیپارتمنت (فزیک) کُد(28-32-B3-14-02-03) تعداد (یک) بست، دیپارتمنت (کیمیا) کُد (28-32-B3-14-03-06) تعداد (یک) بست و دیپارتمنت (کیمیا) کُد (28-32-B3-14-03-08) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.
منابع فزیک
1-فزیک عمومی، (اساسی) مبانی فزیک: نویسندگان: دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، جرل واکر، ویرایش دهم، سال2014، مترجمان: دکتر نعمت الله گلستانیان، دکتر محمود بهار (چهار جلد مکمل)، 2-میتود ریاضی در فزیک (اساسی) روش های ریاضی در فزیک: نویسندگان: جورج آرفکن، هانس وبر، ویرایش پنجم، مترجمان: واود ثانوی خشنود، سارنگ زینی زاده، عبدالحسن بصیره، چاپ نخست 1384 (فصل اول الی چهارم) 3-میخانیک کوانتمی، (اختصاصی) مکانیک کوانتومی، نویسنده: استفان گازیروویچ، مترجمان: ناصر شاه طهماسبی، ویرایش دکتر هادی هادی زاده، چاپ دوم. (فصل اول الی یازدهم) 4-فزیک اجسام جامد (اختصاصی) فزیک حالت جامد، نویسنده: چارلز کیتل، ویرایش هشتم، سال 2005، مترجمان: اعظم پورقاضی، مهدی صفا اصفهانی، جمشید عمیقیان، (فصل اول الی هفتم)، 5- فزیک مدرن (میخانیک نسبیتی) (اختصاصی) مبانی فزیک نوین، نویسندگان ریچارد وایدنر و رابرت سلز، سال 1973، مترجمان: علی اکبر بابایی، مهدی صفا اصفهانی، چاپ چهاردهم 1392، (فصل اول الی پنجم)، 6- تئوری الکترومقناطیس، (اختصاصی) مبانی نظریۀ الکترومغناطیس، نویسندگان ریتس میلفورد، کریستی، ویرایش چهارم، سال 1993، مترجمان، جلال صمیمی، ناصر علیزاده قمصری، مجتبی آقامیر، چاپ دهم، 1395، (فصل اول الی پنجم)7- میخانیک کلاسیک (اختصاصی) میکانیک تحلیلی، نویسندگان، گرانت آر.فولز، جورج ال. کسیدی، ویرایش هفتم، سال 2005، مترجمان، امید حمیدی، حسین صالحی، چاپ دوم 1392، (فصل اول الی پنجم)
منابع کیمیا
1-شیمی عمومی (1) چارلزمورتیمر، 2- شیمی عمومی (2) چارلز مورتیمر، 3- مبانی شیمی آلی جان مک موری، 4- کیمیای عضوی بخش اروماتیک، 5-شیمی پلیمیر جلد اول (فصل اول و فصل سوم)، 6- کیمیای تحلیلی مقداری 1، 7- کیمیای تحلیلی مقداری 2، 8- کیمیای تحلیلی توصیفی 1، 9- کیمیای تحلیلی توصیفی 2، 10- شیمی فیزیک جلد اول ترمودینامیک، 11- شیمی هتروسیکل(فصل اول و دوم)

بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست‌‌های مذکور را از تاریخ 26/10/1444 الی 26/11/1444 به اعلان سپرده ممنون سازید.
واجدين شرايط دارای مدرک ماستری و دوکتورا درخواست‌های خود را الی مدت یک ماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies