اعلان کادرعلمی پوهنحی اداره و پالیسی عامه

hu_admin

1-  پوهنځی (اداره و پالیسی عامه) دیپارتمنت (مدیریت انکشاف) کُد(28-32-B3-19-02-05) تعداد (یک) بست را برای بار دوم در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع تخصصی:
۱-مدیریت منابع بشری، دکتر اسفندیار سعادت، 2-مدیریت استراتژیک، فرد آر دیوید،3-مدیریت رفتار سازمانی، استیفن پی رابینز، 4-رهبری، دکتر داریوش غلام زاده، 5-مبادی اداره عامه، پوهنیار عبدالولی جمشیدی،6-مدیریت توسعه، محمد آصف عطایی، 7-مالیه عمومی، دکتر احمدتوکلی،8-فرایند خط مشی گذاری عمومی، دکتر سید مهدی الوانی و دکتر فتاح شریف زاده،
منابع اساسی:
9-سازمان‌های بین المللی، دکتررضاموی زاده، 10-سیستم های اطلاعات و مدیریت، احمد شعیب بارکزی، 

بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست‌ مذکور را از تاریخ 3/11/1444 الی 18/11/1444 به اعلان سپرده ممنون سازید.
واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا درخواست‌هاي خود را الی مدت 15 روز به رياست پوهنتون هرات بسپارند

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۰:۶
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنحی کامپیوترساینس

 پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (نتورک) کُد(28-32-B3-15-02-05) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

1.  Introduction to Programming 1 and Introduction . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۰:۴
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنحی انجینری

 پوهنځـی (انجینری) دیپارتمنت (مدیریت شهری) کُد(28-32-B3-13-03-04) تعداد (یک) بست بار اول در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.


منابع دیپارتمنت شهری
Subject  Chapters or topics to be studied . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۸:۲۲
Background image

اعلان پروسه داوطلبی کافیتریا و خدمات فتوکاپی  پوهنتون هرات

موضوع: اعلان پروسه داوطلبی کافیتریا و خدمات فتوکاپی  پوهنتون هرات
محترما : لطف نموده اعلان ذیل را از طریق روز نامه محترم اتفاق اسلام برای سه مرتبه به نشر سپرده ممنون سازید .
ریاست . . .

بازگشت به اطلاعیه ها