اعلان بسته پوهنحی زراعت

nta_new_user
پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۹ - ۱۰:۵۳
img

Publish Date

Closing Date

 پوهنځی (زراعت) دیپارتمنت (باغداری) کُد(28-32-B3-05-03-03) تعداد (یک) بست را برای بار دوم

منابع دیپارتمنت باغداری:
1-مضمون مبادی هارتیکلچر، تالیف پوهندوی دکتور عبدالواسع امیری و پوهنیار وحید احمد محمدی، 2-مضمون تکثیر و قوریه داری نباتات هارتیکلچری، پوهنوال احمد فرید رحمانی و پوهنیار وحید احمد محمدی، 3- مضمون تکنالوژی تولید بذر نباتات هارتیکلچری، تالیف پوهنوال احمد فرید رحمانی و پوهنیار محمد نسیم نصرت، 4- مضمون تولید میوه جات همیشه سبز، تالیف پوهندوی دکتور عبدالواسع امیری و پوهنیار محمد نسیم نصرت، 5- مضمون تولید میوه جات برگ ریز، تالیف پوهندوی دکتور عبدالواسع امیری، 6- مضمون تولید نباتات گلخانه یی، تالیف پوهندوی دکتور عبدالواسع امیری و پوهنیار وحید احمد محمدی، 7- مضمون تولید سبزیجات، تالیف پوهندوی دکتور احمد شاه محمدی و پوهنیار همایون آزادانی، 8- مضمون تربیه و تولید گل ها، تالیف پوهنوال احمد فرید رحمانی و پوهنیار راهبه جامی، 9- مضمون مبادی سبزیجات، تالیف پوهندوی دکتور عبدالواسع امیری و پوهنیار وحید احمد محمدی، 10- مضمون ذخیره و پروسس میوه جات و سبزیجات، تالیف پوهندوی دکتور احمد شاه محمدی و پوهنیار راهبه جامی

واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا درخواست‌هاي خود را الی مدت یک¬ماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies