آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات

در سال 1390 نظر به پیشنهاد ریاست پوهنتون هرات جهت ایجاد آمریت تکنالوژی معلوماتی در تشکیلات اداری پوهنتون هرات از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی پذیرفته شد. به همین منظور  پوهنتون هرات جهت پیشبرد امورات کاری این آمریت پیش از جذب کارمندان جدید التقرر ، مسئولیت این آمریت را به اساتید کمپیوتر ساینس که ماستری خویش را از پوهنتون تخنیکی برلین گرفته بودند سپرد. و در سال 1393 به تعداد سه کارمند در بست های

 • مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی و ویدیو کنفرانس ها بست چهارم
 •  مدیریت دیتابس و احصائیه بست پنجم
 • مدیریت سخت افزار و نرم افزار بست پنجم

از طریق امتحان رقابت آزاد اصلاحات اداری جذب این آمریت گردیدند که مسئولیت از اساتید کمیپوتر ساینس به این کارمندان سپرده شد، یک تن دیگر بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی بتاریخ 1/10/1397 در بست سوم به حیث آمر تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات مقرر گردید.

اهداف و وظایف مربوط

 1. ارایه خدمات تکنالوژی معلومانی در سطح پوهنتون برای اساتید، کارمندان و محصلان
 2. تعیین و تنظیم معیارها و وظایف  اداری آمریت  طبق سیستم اداری پوهنتون
 3. معرفی توانایی‌های آمریت تکنالوژی معلوماتی  و ایجاد همکاریهای مسلکی با نهادهای دولتی
 4. مدیریت کردن سرور ها و توزیع انترنت در پوهنتون هرات
 5. ارایه خدمات تخنیکی نرم افزار و سخت افزاری  به پوهنځی ها
 6. ارایه خدمات آموزشی تکنالوژی معلوماتی برای اساتید، کارمندان و محصلان
 7. ارائه خدمات آموزشی تکنالوژی معلوماتی برای کارمندان پوهنتون های زون غرب کشور
 8. جمع آوری اطلاعات در مورد امکانات سخت افزاری آی تی در سطح پوهنتون
 9. فعال ساختن وب سایت پوهنتون هرات (www.hu.edu.af) و اماده ساختن یک ساختار مناسب و استاندارد برای وب سایت، و همچنان تغذیه و ویرایش آن بعد از جمع آوری مطالب به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی

پلان کاری سال 1398

 1. نصب و راه اندازی کمره های مدار بسته در سطح پوهنتون
 2. نصب حاضری الکترونیکی در سطح پوهنتون برای اساتید و کارمندان
 3. مدیریت کردن سرور ها و توزیع انترنت در سطح پوهنتون هرات
 4. برگزاری برنامه های آموزشی تکنالوژی معلوماتی برای محصلان و کارمندان پوهنتون هرات
 5. ارائه خدمات تخنیکی نرم افزار و سخت افزاری
 6. برگزاری صنوف آموزشی برای کارمندان دوایر دولتی
 7. سروی تمام لابراتوار های کمپیوتر پوهنتون هرات جهت رفع مشکلات تخنیکی به منظور ارائه خدمات
 8. سروی تمام لابراتوار های کمپیوتر پوهنتون هرات جهت نیاز سنجی
 9. تغذیه وبسایت پوهنتون هرات
 10. درست نمودن ایمیل آدرس رسمی برای اساتید پوهنتون هرات