ساینس

پوهنحی ساینس یکی از واحدهای علمی، اکادمیک، تربیتی و آموزشی پوهنتون هرات است که درماه جوزای سال 1384 ازجانب وزارت محترم تحصیلات عالی رسما تاسیس وافتتاح شده است. کریکولم درسی این پوهنحی مطابق به کریکولم منظور شده وزارت تحصیلات عالی است که قسما به حد تخصص با معیارات اکادمیکی جهانی برابری میکند و درسیستم درسی آن اصول کریدت تطبیق میشود. مدت تحصیل محصلان هشت سمستراست که بسویه لیسانس و اعطای مدرک B.Sc از این پوهنحی فارغ میشوند

پوهنحی ساینس دارای چهاردیپارتمنت میباشد.

1)دیپارتمنت کیمیا

2)دیپارتمنت بیولوژی

3) دیپارتمنت ریاضی 

4)دیپارتمنت فزیک

    که دراین چهار دیپارتمنت جمعا 28 نفراستاد مصروف فعالیت های علمی هستند که 8 نفراستاد دردیپارتمنت کیمیا ،5 نفراستاد در دیپارتمنت ریاضی، 8 نفر در دیپارتمنت فزیک و 6 نفر در دیپارتمنت بیولوژی مصروف تدریس است، که فعلا استادان بسویه لیسانس و ماستر و رتبه های علمی پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهنوال و پوهندوی شامل خدمت اند. و این پوهنحی دارای سه لابرانت,مدیرتدریسی ,مدیراجراییه میباشد. علاوه بر این پوهنحی قصد دارد تا دیپارتمنت های جدید  تغذیه را نیز در سال های آینده به بخش علمی خویش اضافه کند. این پوهنحی در تدریس مضامین غیر اساسی خویش مانند ثقافت اسلامی، انگلیسی، کامپیوتر، تاریخ معاصر با پوهنحی های شرعیات، ادبیات انگلیسی، علوم اجتماعی و کامپیوتر ساینس همکاری دارد. برنامه های تحصیلی در این پوهنحی شامل کاریکولم و مسئولیت های اداری و آکادمیک از سوی وزارت تحصیلات عالی تعیین شده و تعریف شده می باشد. در این پوهنحی به دلیل عدم توجه ریاست پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی در فراهم ساختن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای تحقیقات علمی، هنوز روحیه تحقیق به شکل کامل وجود ندارد و این بخش نیازمند توجه جدی می باشد. برنامه های علمی مطابق با کاریکولم وزارت تحصیلات عالی به شکل دوره ای بازنگری می شود تا از کیفیت تدریس اطمینان حاصل شود. در این پوهنحی تنها درجه تحصیلی لیسانس موجود می باشد و به روز شدن مواد درسی و تدریسی و کاریکولم یک از نقاط قوت در این پوهنحی می باشد. همچنین این پوهنحی در حال توامیت با سایر پوهنحی های سایر ولایات به شمول ننگرهار و در سال های آینده با مزار شریف نیز می باشد که خود باعث ایجاد هماهنگی بیشتر در امور علمی و اکادمیک می گردد.

پلان استراتیژیک

فعالیت ها

دیپارتمنت ها

اعضای کادر علمی:

در حال حاضر تعداد استادان پوهنحی  ساینس   در هر چهاردیپارتمنت 28 استاد و سه لابرانت می­باشد. از این میان 11 نفر ماستر و بقیه با درجه لیسانس مشغول تدریس می­باشند که یک تن پوهندوی، دو تن پوهنمل و هفت  پوهنیار،  و بقیه به رتبه  پوهیالی می­باشند

در حاضر 3 تن از استادان این پوهنحی در حال تحصیل در مقطع دکتری و 9 تن دیگر درحال تحصیل در مقطع ماستری هستند.

لست وشهرت استادان به اساس دیپارتمنت های پوهنحئ ساینس پوهنتون هرات

ملاحظات

ایمیل ادرس

شماره مبایل

وظیفه

رتبه علمی

تخلص

نام

شماره

 

Sayed.akhundzadeh@gmail.com

792522444

سرپرست پوهنحئ

پوهنیار

آخوندزاده

محمد سعید

1

 

qv salehi@yahoo.com

765002776

استاد

پوهیالی

صالحی

وحید احمد

2

 

Started2007@gmial.com

705991492

استاد

پوهنیار

سلطانی

محمد حسن

3

 

saeed askari 144@gmail 

793841814

استاد

نامزد پوهنیار

عسکری

سعید

4

 

akhtar.mohammad.ahade@gmail.com

797636432

استاد

نامزد پوهنیار

احدی

اخترمحمد

5

 

Ehsan.waiezi@hu.edu.af

749000149

استاد

پوهنیار

واعظی

احسان

6

 

Mahjabn.ehrare@gmail.com

700442694

استاد

پوهنیار

احراری

ماه جبین

7

 

Salmasalgoqie@yahoo.com

794714271

استاد

پوهیالی

سلجوقی

سلما

8

 

samanarahimzadeh@yahoo.com

789450407

استاد

پوهیالی

رحیم زاده

سمانه

9

 

Zabihullah.movaheedi1@gmail.com

794230629

استاد

نامزد پوهنیار

موحدی

ذبیح الله

10

 

az.ghanizadah.gmail.com

700451707

استاد

پوهنمل

غنی زاده

احمد ضیا

11

 

rahmany-shanaz@yahoo.com

793879751

استاد

پوهندوی

رحمانی

شهناز

12

 

shahnazqaumi@gmail.com

780386083

استاد

پوهنمل

قیومی

شهناز

13

 

Faiz mohamad.kakar@yahoo.com

729666205

استاد

پوهنیار

کاکر

فیض محمد

14

 

m.njahed qhamay@gmail.com

796684004

استاد

پوهنیار

جاهد غمی

الحاج محمد ناصر

15

 

sh-qr@yahoo.com

744438180

استاد

پوهیالی

حسینی

حسین آقا

16

 

nsm.habibi84@gmail.com

ماستری رفته

استاد

پوهیالی

حبیبی

نسیمه

17

 

S.Waiezi@hu.edu.

ماستری رفته

استاد

پوهیالی

واعظی

صلاح الدین

18

 

kakar.mirwais@yahoo.com

دوکتورا رفته

استاد

پوهنیار

کاکر

میرویس

19

 

m.Ahmadi@hu.edu.af

ماستری رفته

استاد

پوهیالی

احمدی

مینا

20

 

sherzd.sc@gmail.com

ماستری رفته

استاد

پوهنیار

شیرزاد

احمدضیا

21

 

0

دوکتورا رفته

استاد

پوهنیار

محتسب زاده

عبدالرحمن

22

 

sy qattali@yahoo.com

دوکتورا رفته

استاد

پوهنیار

قتالی

سیدمحمد یونس

23

 

Fared Sharify2013@gmail.com

ماستری رفته

استاد

پوهیالی

شریفی

فریداحمد

24

 

dunya.waqfi@gmil.com

ماستری رفته

استاد

پوهیالی

وقفی

دنیا

25

سمستراول تاجیل ګرفته

Shafiqa.nayel@Yahoo.com

ماستری

استاد

پوهنیار

نایل

شفیقه

26

 

Sadat Basira@yahoo.com

ماستری رفته

استاد

پوهیالی

قتالی

بصیره

27

 

Farid.Danishfar@Yahoo.com

ماستری رفته

استاد

پوهنیار

دانشفر

فریداحمد

28

کتابخانه پوهنحی: کتابخانه تخصصی

این پوهنحی دارای یک کتابخانه تخصصی میباشد که درآن بیش از (4000) جلد کتب مختلف در رشته های ریاضی فزیک، کیمیا، بیولوژی، انگلیسی به زبانهای دری، پشتو، انگلیسی و آلمانی موجوداست و محصلان با اخذ کارت عضویت کتابخانه می توانند از این کتب استفاده نمایند. همچنین این پوهنحی دارای یک لابراتوار کامپیوتر می باشد که توسط محصلین به صورت داوطلبانه و با همکاری مرکز ITCH اداره می شود و محصلان می توانند پروژه های صنفی خود را که نیاز به استفاده از کامپیوتر و اینترنت دارند در این مرکز تهیه کنند.

لابراتوارها:

لابراتوارهای مربوط به دیپارتمنت کیمیا:

 1. لابراتوار گاز کروماتوگرافی
 2. لابراتوار شیمی فیزیک
 3. لابراتوار کیمیای عمومی
 4. لابراتوار انالیز آب

لابراتوارهای دیپارتمنت بیولوژی :

 1. لابراتوار بیولوژی عمومی
 2. لابراتوار انالیز ترکیبی مواد غذایی
 3. لابراتوار میکروبیولوژی مواد غذایی

لابراتوارهای دیپارتمنت فیزیک :

 1. لابراتوار فزیک مدرن
 2. لابراتوار فزیک اپتیک
 3. لابراتوار فزیک میخانیک
 4. لابراتوار فزیک الکترونیک

لابراتوار دیپارتمنت  ریاضی:

 1. لابراتوار متماتیکا

کمیته ­های فعال در پوهنحیساینس:

 1. کمیته رهبری
 2. کمیته تحقیقات علمی
 3. کمیته نشرات
 4. کمیتۀ امتحانات
 5. کمیته تضمین کیفیت
 6. کمیته نظم و ودسیپلین
 7. کمیته سفرها
 8. کمیته تحقیقات
 9. کمیته ورزش
 10. کمیته جندر
 11. کمیته فرهنگی
 12. کمیته پروژه یابی
 13. کمیته ارزیابی و بررسی لکچر نوت ها
 14. کمیته محیط زیست

آمار محصلان برحال در سال 1398

در حاضر محصلین که در پوهنځی ساینس می باشند، از ولایت های افغانستان در چهار دیپارتمنت بیولوژی، کیمیا، ریاضی و فزیک مقطع لیسانس درس می­خوانند. اکنون این پوهنحی 1356  محصل دارد که 694 تن آن پسر و 662 تن دیگر  دختر هستند.

پل­های ارتباطی

شماره : 2250519

ایمیل:@yahoo.com Science.faculty

نشانی: پوهنحی ساینس،ساختمان لیلیه، طبقه سوم