لیلیه اناث

لیلیه اناث پوهنتون هرات به کمک مالی مردم ایالات متحده امریکا و به همکاری وزارت تحصیلات عالی افغانستان درسال ۱۳۹۲ به مساحت کلی ۱۴۳۳۴ متر مربع در سه منزل طراحی گردید، که ظرفیت ۳۷۲ محصل را دارا میباشد. درسال ۱۳۹۳ اعمار وبه پایه اکمال رسید. که شامل اتاق کامپیوتر،‌اتاق جلسات، سالن ورزش،‌نماز خانه، آشپزخانه ، طعام خانه، اتاق خشکشویی، کتابخانه،‌ میدان والیبال و میدان بسکتبال میباشد. لیله مذکور درسال جاری ۱۳۹۸ پذیرای اعاشه و اباته ۳۰۰ محصل اناث از نقاط مختلف افغانستان که در ۱۶ پوهنحی پوهنتون هرات مصروف تحصیل میباشند بوده و در سه بخش ذیل فعالیت انجام میدهد. 1. بخش اداری: مدیریت لیلیه‌،مدیریت ارزاق،‌معلمین رهنما و مامور ارزاق . 2. بخش خدماتی: شامل افرادی که مسئولیت امنیت و نظافت لیلیه را عهده دار میباشند میباشد. 3. بخش آشپزی: که مسئولیت تهیه غذا محصلین شامل لیلیه را عهده دار میباشند.