دیپارتمنت ها

دیپارتمنت نقاشی

دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبای هرات همزمان با تأسیس این پوهنځی در سال 1367خورشیدی به فعالیت خود آغاز نمود که به مرور زمان فعالیت های زیادی برای هر چه بهتر شدن کیفیت تدریس در این دیپارتمنت انجام  شده است، به همین ملحوظ تا به حال تغییرات زیادی هم از نظر بلند رفتن سویه کاری اساتید و هم نحوه آموزش برای محصلان به وجودآمده است.

هم اکنون این دیپارتمنت دارای (12) استاد بوده که هفت تن ازاساتید مردان و پنج تن از خانم ها میباشند، طوری که قبلاً هم یادآوری گردید این دیپارتمنت از بدو تأسیس این پوهنځی، فعالیت مینماید که اکثر پلانهای درسی این دیپارتمنت نیز از همان زمان بوده، منتها با تلاشی که توسط اساتید و مسئولین این دیپارتمنت صورت گرفته تغییرات فراوان و موثر، جایگزین پلانهای قدیم ومندرس شده است.

اهداف علمی

        دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات در پی بالا بردن کیفیت تدریس ومعیاری نمودن این دیپارتمنت با اصول و موازین درسی اکادمیک، اهداف علمی  زیر را تعقیب مینماید:

      - آموزش اصول پایه و مبانی نقاشی  برای محصلان و بلند بردن سویه کاری به صورت علمی و هنری در جریان تحصیل.

      - برپایی نمایشگاههای دوسالانه ، گروهی و انفرادی توسط اساتید و محصلان دیپارتمنت نقاشی.

      - معرفی و اشاعه ی هنر نقاشی برای جوامع، با برپایی نمایشگاهها.

      - معطوف نمودن انظار در جهت  هنر و تقدس آن.

      - ایجاد فضای اعتماد بین دیپارتمنت، اساتید و محصلان.

      - رسیدن به یک نوع شیوۀ خاص آموزشی در نقاشی که مختص به این دیپارتمنت و پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات باشد.

- بلند بردن درجه های تحصیلی اساتید از لیسانس به ماستری و دکترا

- تدویر سیمینارهای علمی و هنری توسط اساتید این دیپارتمنت

- ارائه مقالات و رساله های علمی تحقیقی توسط اساتید این دیپارتمنت

- اشتراک در فستیوال ها و سیمینارها، نمایشگاه ها و ورکشاپ های نقاشی  در خارج از کشور

اهداف آموزشی

اهداف آموزشی  دیپارتمنت نقاشی که جزء برنامه های اساسی دیپارتمنت است وسعی  می گردد مطابق رشته باشد سایر برنامه جهانی چنین است.

 • هماهنگ ساختن برنامه ها و پالیسی پلان های درسی با معیار های بین المللی
 • بلند بردن سطح آموزش محصلان توسط اساتید
 • ترغیب و تشویق محصلان برای برپایی نمایشگاه های گروهی و انفرادی
 • تدویر کنفرانس ها و سیمینار های علمی و هنری برای محصلان
 • تشویق و ترغیب محصلان برای کارهای تحقیقی
 • ایجاد گردش هارشته های مختلفدر چوکات دیپارتمنت
 • ارائه پایان نامه های عملی و تئوری معیاری و اصولی برابر با معیارهای جهانی توسط محصلان

مضامین که درج کریکولم دیپارتمنت نقاشی می باشد شامل بخش های تئوری و عملی بوده که به پنج کتگوری: اساسی، تخصصی، اختیاری، پوهنتون شمول و مونوگراف تقسیم بندی شده است.

دیپارتمنت مینیاتور

       دیپارتمنت مینیاتور در سال 1382خورشیدی در چوکات پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات تأسیس و به فعالیت خود آغاز نمود. این دیپارتمنت به مرور زمان گامهای زیادی را برای هر چه بهتر شدن کیفیت هنر مینیاتور و تدریس آن برداشته است. اکنون این دیپارتمنت دارای 9 استاد بوده که 5 تن آن از قشر ذکور و 4 تن آن از قشر اناث می باشند. 

مأموریت دیپارتمنت مینیاتوری

مأموریت دیپارتمنت مینیاتوری، دفاع از ارزش های هنر مینیاتور در زندگی فرهنگی و فکری دانشگاه و جامعه معاصر است.

با آموزش چشم، دست و ذهن در قالب های سنتی هنر مینیاتور، بیان خلاقانه را پرورش داده و قدردانی از اهمیت اصلی هنر را به زندگی عصر جدید می آموزانیم.

ما اعتقاد داریم که وظیفه قوی داشته و شاهد آن باشیم که هنر در دیپارتمنت مینیاتوری، بررسی و توسعه مفاهیم انسانی را ترویج داده و به محصلین القا می کند و آنها را قادر می سازد تا زندگی خلاقانه و فکری انعطاف پذیر داشته باشند.

تلاش در جهت پیشرفت های زیباشناختی مطابق ارزش های هنری معاصر.

نهادینه ساختن مفکوره ی تاکید بر هنر مینیاتور هرات.

برنامه ها و اهداف دیپارتمنت مینیاتوری

پلان های کوتاه مدت و طویل المدت دیپارتمنت مینیاتور چنین طراحی گردیده که میتواند در آینده به عنوان منبع و منشآ رشد و توسعه هنر اصیل افغانستان که از دوره تیموریان تا امروز بوده، همان جایگاه خویش را در سطح منتطقه به عنوان نگین پربها حفظ نماید.

برنامه های کوتاه مدت:

 • تطبیق کامل کریکولم تائید شده وزارت تحصیلات عالی.
 • ارزیابی تطبیق پالیسی پلان های استادان دیپارتمنت.
 • تدویر جلسات دیپارتمنت (دو جلسه در یک ماه).
 • مساعد نمودن زمینه نوشتن مقالات علمی و رساله ها برای ترفیعات علمی استادان.
 • پیگیری پلان عملیاتی استادان در اخیر هر سمستر.
 • همکاری با شورای مشورتی در ارتباط با بازار کار.
 • ایجاد برنامه های سیر علمی برای بالا بردن سطح فکری و ذوقی محصلان.

بر نامه های میان مدت:

 • همکاری با استادان در ارائه کنفرانس های علمی شان.
 • مسائد ساختن شرایط برگذاری نمایشگاه های انفرادی و دسته جمعی برای محصلین و استادان.
 • برگزاری نمایشگاه دو سالانه دیپارتمنت در وقت معینه آن.
 • توسعه کتابخانه اختصاصی دیپارتمنت.
 • تعدیل مضامین و نصاب های درسی بنا به نیاز های بازار کار.
 • آگاه شدن دیپارتمنت از تحولات بازار کار و اگاهی از فرصت های شغلی و آموزشی خارج از پوهنتون.
 • اهداف و مقاصد نصاب های درسی و مضامین، برای اطمینان از اینکه دیپارتمنت فارغ التحصیلانی را به جامعه تقدیم نمایند که علم و مهارت های مربوطه را داشته باشند.
 • برگزاری جلسات درسی اضافه، برای محصلان (یک جلسه در هر ماه).

برنامه های طویل المدت :

 • مساعد ساختن شرایط برای اعزام استادان به دوره های ماستری و دوکتورا.
 • ایجاد رشته جدید هنر های سنتی در چوکات دیپارتمنت مینیاتور.
 • زمینه سازی و سهیم ساختن استادان به کنفرانس های علمی بین المللی.
 • همکاری و مهیا نمودن فرصت های آموزشی و بورسیه های تحصیلی برای محصلان صنوف سوم و چهارم دیپارتمنت

دیپارتمنت گرافیک

      دیپارتمنت گرافیک در چوکات پوهنحی هنرهای زیبای پوهنتون هرات در سال  1390 با منظوری وزارت تحصیلات عالی به فعالیت آغاز کرد.

      این دیپارتمنت دارای هفت استاد برحال  میباشد که دارای رتبه علمی پوهندوی، پوهنمل ،پوهنیار و  پوهیالی میباشند این دیپارتمنت تلاش کرده تا کیفیت تدریس را معیاری نموده با اصول و موازین درسی اکادمیک برابر سازد.

      در این دیپارتمنت لایحه کریدیت و کریکولم تأیید شده یی که از طرف وزارت تحصیلات  عالی آمده تطبیق میشود، و اولین فارغان خویش را در سال 1393 به جامعه تقدیم نموده است با وجودیکه مدت کمی از تاسیس آن میگذرد فعالیت های زیادی انجام داده چندین نمایشگاه گروهی و فردی دایر نموده است.

       در چوکات این دیپارتمنت کتابخانه تخصصی و کارگاه چاپ و صنوف عملی و نظری موجود است.

     اساتید عضویت در شورای علمی پوهنتون، شورای علمی پوهنځی، کمیته تحقیقات علمی، کمیته نظم و دسپلین و کمیسیون برگزاری نمایشگاه ها را دارا میباشند.

    جذب محصلان از طریق کانکور عمومی و کانکور خصوصی صورت میگیرد.

ماموریت دیپارتمنت گرافیک

دیپارتمنت گرافیک با پلان، نظارت و ارزیابی مستمر آموزشی نیروی انسانی در جهت توسعه آموزشی و بهبود سلامت جامعه بر اساس آخرین و جدید ترین روش های آموزشی اقدام مینماید.

تحقیق موفقانه نصاب تحصیلی، فعالیت های علمی و اکادمیک به منظور رفع نیازمندی های هنری و تکنیکی هنر گرافیک در جامعه، تربیت متخصصان در عرصه ی گرافیک، ایجاد ارتباطات تصویری و انتقال مفاهیم افراد جامعه توسط هنر گرافیک.

اهداف علمی

- تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزشی هنر گرافیک ( گرافیک هنری و گرافیک صنعتی ) برای محصلان منطبق با معیارهای ملی و بین المللی .

- ارائه دستاوردهای  علمی و هنری و معرفی زمینه های کاربردی آن در سطح کشور.

- تربیت کادر متخصص منطبق به معیارهای بین المللی و متناسب با نیاز های جامعه افغانستان.

- بهبود و ارتقاء جایگاه دیپارتمنت در سطح کشور و برقراری روابط آکادمیک با دیپارتمنت های گرافیک در خارج از کشور.

- تأسیس رشته های عکاسی، انیمیشن و کاریکاتور و سایر رشته های مورد نیاز در چوکات دیپارتمنت و هرچه تخصصی ساختن ساحه کار جهت کارگزاریهای بیشتر و بهتر در گستره هنر و فرهنگ کشور.

اهداف آموزشی

 • برگذاری دوسالانه ی گرافیک ( دوسال یکبار) در چوکات این دیپارتمنت.
 • معیاری ساختن پالیسی پلان های درسی دیپارتمنت
 • ایجاد کنفرانس های علمی هنری
 • راه اندازی سیر علمی برای بالا بردن سطح فکری و ذوقی محصلان

تحقیق و مطالعه هنرهای مدرن، برای بلند بردن سطح تحصیل و رسیدن به معیارهای جهانی