دیپارتمنت دری

دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری همزمان با تاسیس پوهنحی ادبيات و علوم بشري و پوهنتون هرات درسرطان سال 1367 هجري خورشيدي تأسيس گرديد. اين دیپارتمنت كه نخستين دیپارتمنت در سطح پوهنتون هرات ميباشد، درنخستين سال تحصيلي با بيست و پنج تن محصل ذكور و اناث كه از بين محصلان انيستيتوت پيداگوژي هرات انتخاب شده بودند آغاز به فعاليت نمود. درآغاز  اساتيدي چون عبدالرزاق نجومي منجم زاده ، سيد نورالحق صبا ،عبدالسلام حازم و مالكو جان به عنوان استاتید اصلي اين دیپارتمنت و عبدالاحد ساغري  و يكي دو تن ديگر از استادان انيستيتوت پيداگوژي به عنوان همكار تدريس مضامین این دیپارتمنت را مطابق با پلان تعليمي ديپارتمنت زبان و ادبيات دري پوهنتون كابل شروع نمودند. كدر علمي پوهنحی ادبيات درسال 1368 با عضويت چهار تن : عبدالرزاق نجومي منجم زاده،  سيد نورالحق صبا ،  عبدالسلام حازم و مالكوجان تشكيل شد.

مضامين اساسی كه در اين ديپارتمنت تا سمستر هشتم تدريس شد عبارت اند از :تاريخ ادبيات دري   متون نظم و نثر،  دستور زبان (آواز شناسي ،  صرف و نحو )، زبانشناسي (مبادي زبانشناسي ،  زبانشناسي عمومي ، زبانشناسي تشريحي ، زبانشناسي تاريخي- مقايسي ، معنا شناسي ، واژه شناسي )، فنون ادبي ( بديع ، بيان ، فصاحت و بلاغت و عروض فارسي )، تيوري ادبيات ، سبكشناسي ادبي ، نقد ادبي ، ادبيات عرفاني و جامي شناسي.

درسال 1369 با پيوستن دو تن از اعضاي سر شناس و توانمند اكادمي علوم افغانستان به كدر علمي اين پوهنحی يعني پوهنمل محمد ناصر رهياب و مرحوم پوهنيار محمد مسعود رجايي و موجوديت چهارتن از استادان مجرب قبلي ديپارتمنت زبان و ادبيات دري مجهز به كدر نيرومند و مجرب گرديد كه تعداد آنها به شش تن رسيد. درسال 1370 باجذب دو تن از نخستين فارغان اين پوهنحی در كدرعلمي  تعداد اعضاي كدر علمي پوهنځی به هشت تن ازدياد يافت. نخستين فارغان اين ديپارتمنت درسال 1370 ده تن بودند.

دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری تا کنون 25 دور فارغان خویش را در سویه ی لیسانس به جامعه معرفی نموده است. و تعدادی از فارغان شایسته ی خود را در کدر علمی دیپارتمنت پذیرفته است.

استادان این دیپارتمنت به سویه ی دکتورا و ماستری می باشند و دارای بلندترین رتبه های علمی هستند.

در سال 1392 برنامه شبانه در سطح لیسانس در چارچوب این دیپارتمنت  شروع گردید.

در سال 1394 دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری شایسته گی جذب دانشجو در مقطع ماستری را دریافت نمود و تعدادی از فارغان رشته های ادبیات فارسی دری؛ دیپارتمنت زبان و ادبیات دری فاکولته تعلیم و تربیه و فارغان دیپارتمنت عربی در این مقطع شروع به تحصیل نمودند. تا کنون به طور سالانه به جذب دانشجو در مقطع ماستری می پردازد.

این دیپارتمنت دارای 12 عضو کادر علمی با درجه های علمی دکترا، ماستر، لیسانس و رتبه های علمی پوهاند، پوهندوی، پوهنمل، پوهنیارمی باشد.

 

اعضای کادر علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری

شماره

نام

رتبة علمی

درجة علمی

 تجربه کاری

1

فضل الرحمن فقیهی

پوهاند

ماستر

24

2

سیدیحیی حزین

پوهندوی

ماستر

27 سال

3

احمدغنی خسروی

پوهنمل

دکتور

26 سال

4

محمدداوود منیر

پوهندوی

دکتور

27 سال

5

صلاح الدین جامی

پوهنمل

دکتور

24

6

زاهده غفوری

پوهنمل

ماستر

22

7

ماه جبین عمر

پوهنیار

ماستر(درحال تحصیل دوره دکتری)

15 سال

8

سیدمسعود حسینی

پوهنمل

ماستر

5 سال

9

خلیل احمد جامی

پوهنمل

ماستر

15 سال

10

محمدطارق سعیدی

پوهنیار

ماستر

3 سال

11

مریم ظریف

پوهنیار

ماستر

15سال

آمار فارغان دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری

از این دیپارتمنت طی سال­های 1370 تا 1397 به تعداد 744 تن فارغ التحصیل شده اند. که از جمله 444 تن آقایان و 300 تن خانم ها بوده اند.

آمار محصلان برحال                                   

هم اکنون (اخیر سال 1397) در این دیپارتمنت به تعداد 326 تن مشغول تحصیل می باشند.که ازین جمله۱۱۴ تن ذکور و ۲۱۲ تن شان اناث میباشد.