دیپارتمنت جراحی وجه و فک

این دیپارتمنت در سال 1396 تاسیس شد. جراحی وجه و فک ، جراحی‌ای است که طیف وسیعی از بیماری‌ها، صدمات و نقوص سر و صورت و فک و گردن و طاق جمجمه، چه نسج نرم و چه نسج سخت ناحیه دهان و فک و صورت را اصلاح می‌کند. این رشته در جهان به عنوان یکی از تخصص‌های رشته دندانپزشکی محسوب می‌شود.