بیوگرافی پوهنوال دوکتور محمد ناصر نبی زاده

پوهنوال دوکتور محمد ناصر نبی زاده فرزند حاجی غلام نبی خان  در سال 1339 هجری شمسی در ولایت کابل چشم به جهان گشود،  تعلیمات ابتدائی، متوسطه و لیسه را در لیسه قلعه مراد بیگ ولایت کابل در سال 1358 هجری شمسی به پایه اکمال  رساند و در سال 1359 شامل پوهنځی طب پوهنتون کابل گردید، و به تعقیب آن در سال 1364 مدرک ماستری خویش را از پوهنتون کابل (انستیتوت دولتی طب کابل) بدست آورد. موصوف بعد از اتمام دوره تحصیلی در سال 1381 شامل کادر علمی پوهنځی طب پوهنتون هرات گردید. از ایشان بیشتر از 16 اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است. پوهنوال دوکتور نبی زاده در سال 1397 به حیث سرپرست پوهنځی طب پوهنتون هرات تعین گردید.