برنامه ماستری ادبیات فارسی دری

پوهنحی ادبيات و علوم بشري همزمان با تأسيس پوهنتون هرات درسرطان سال 1367 هجري خورشيدي تأسيس گرديد. اين پوهنحی كه نخستين پوهنحی درپوهنتون هرات ميباشد، توانسته است اولین پروگرام ماستری را ایجاد نماید. طرح پیشنهاد برنامۀ ماستری ادبیات دری پوهنتون هرات در سال 1393 طی مراحل گردیده و در تاریخ 5/7/1393 ذریعۀ حکم شماره 390 بر 557 مقام وزارت تحصیلات عالی منظور گردیده و از سمستر بهاری سال 1395 با پذیرفتن 25 تن از علاقمندان زبان وادبیات فارسی از طریق امتحانات رقابتی شروع به فعالیت نموده است. و تاکنون سال 1398 سه دوره فارغان خویش را به حیث متخصصان زبان وادبیات فارسی دری به جامعه تقدیم نموده است. تعداد فارغان این بخش در سه دوره مجموعا 71 تن که ازآن جمله 32 تن از طبقۀ ذکور بوده که به سویۀ ماستر فارغ شده اند.

رسالت برنامه ماستری ادبیات دری:

درك ارزشهاي فرهنگي و ادبي كشور در سده هاي پيش و امروز ، آگاهي از چگونگي فرهنگ و ادب درخشان كشور و انتقال آن به نسلهاي آينده، تربيۀ جوانان كشور به منظور شناخت هرچه بيشتر ادب و فرهنگ اين ولا ،  راهيابي زمينه هاي تحقيق   نقد و بررسي ادبيات كلاسيك و معاصر  آشنايي بازبان‌ها و ادبيات كشورهاي متمدن دنيا ، ارتقای آگاهی جمعی از طريق رسانه ها ، دستيابی به ارزش های اصیل جامعهء مدنی از طريق آزادی بيان و فنی و حرفه يی نمودن رسانه های ملی در اين ولا ونهایتآ آموختاندن زبان وادبیات فارسی دری و تقدیم کارشناسان این عرصه به سویۀ ماستری به جامعه.

اهداف برنامۀ ماستری فارسی دری:

اهداف علمی

اهداف علمی این برنامه درپی نیازهای مبرم علمی علاقه مندان این رشته طرح و تدوین یافته است. البته بعد از طی شرایط بحرانی که درپی سالیان جنگ و بدبختی نصیب مردم افغانستان گردیده است، توجه به علم وادب در رأس امور دولت وجامعه قرارگرفته است که تلاش و کوشش شبانه روزی می طلبد تا به این اهداف علمی نایل شویم:

 • رسیدن به خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی ، حرکت به سوی دانش مؤلد، ایجاد ظرفیت های جدید و توانمند علمی و ارتقای سطح آگاهی دانش آموختگان جهت فعالیت های مؤثر؛
 • ره بردن به زوایای دیروز و امروز جامعه، دریافت بودنی ها و هسته ای کشور تا جریان های اصیل و کاذب از هم باز شناخته شوند، مناسبات برادری و همیاری و همکاری ملی تقویت و گسترش یابند، از تعصب و قشری گری کاسته شود و راه های درست رسیدن به تعالی پیگیری گردد؛
 • ارتقای کمی و کیفی شاملان برنامه، رهنمایی های علمی، مسلکی و تخصصی محصلان جهت یافتن توانایی های لازمی به خاطر رشد، انکشاف و توسعه دوامدار با در نظر داشت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان؛
 • ارایه دانش های روزآمد، جهت آموزش و پرورش کدرهای ملی باتوانایی های کاری و آماده خدمت به جامعه کنونی افغانستان. که در مراحل اولیۀ پذیرش به این برنامه تعدادی از اعضای کادر علمی پوهنحی های مختلف پوهنتون های افغانستان به سویۀ ماستر تربیه و تقدیم شده اند.
 • آماده کردن آثار تحقیقی و پژوهشهای فردی توسط محصلان در قالب تیزس ها برای پاسخ دادن به پرسش های مهم و سازنده و رفع شماری از نیازمندی های علمی – فرهنگی  کشور و در سطح متعالی تر نیازمندی های  منطقه یی  و جهانی؛

اهداف آموزشی:

این برنامه از روی نیازمندی‎های مبرم کشور در جهت پرورش محققان، ادیبان و نویسندگان در زمینة ادب و فرهنگ، و هم برای تربیت بهترین کدرهای علمی که بتوانند فرزندان تشنه‎لب فرداهای وطن را از سرچشمه‎های غنی و ارزشمند ادب گذشتگان سیراب ساخته باشند ودر حفظ وصیانت آن ارزش‎ها از دل و جان پاسدارینمایند، فعالیت مینماید. ازشروع تا اکنون،ده ها  فارغ‎التحصیل، نویسنده، محقق وآموزگار ورزیده به جامعه تقدیم داشته است. اهداف آموزشی مان را این ها تشکیل میدهد:

 • شناخت بهتر و بیشتر فرهنگ جامعه -بهو یژه زبان وادبیات مردم ما – جهت  سود بردن از بایسته های فرهنگ ملی و عنعنات پسندیده و گریز از نابایسته ها؛
 • آشنایی با زبان و فرهنگ جهانی، برای انتقال علم و تکنالوژی جهانی واستفاده از توانایی های مؤثر فن آوری های معاصر در راه ساختن آینده بهتر کشور؛
 • فهم و درک ادبیات دیروز و امروز کشور، حتی ادبیات جهان، به خاطر تربیت کسانی که بتوانند آثار ابداعی قابل اعتنایی تقدیم جامعه نمایند؛
 • بالابردن توانایی های محصلان تا در آینده بتوانند در مؤسسه های پژوهشی و فرهنگی کار نمایند و خود به تولید آثار علمی – تحقیقی  ارزنده همت گمارند؛
 • دانستن متخصصانه زبان عربی- زبان قرآن – برای آشنایی به فرهنگ اسلامی و تقویت آموزهای  دینی با تحقیق و تفحص در این راستا و با تألیف آثاری دراین زمینه؛
 • ترجمه داشته های علمی و فرهنگی کشور به زبانهای خارجی تا جایگاه و توانایی های تحقیقی و آکادمیکی که فراهم میشود برای جامعه جهانی معرفی گردد و سهم ما در فرهنگ جهانی نمود یابد.

امکانات و خدمات پروگرام ماستری:

باتوجه به این‌که پروگرام ماستری فارسی دری نخستین برنامه ازین دست در سطح پوهنتون هرات است، هنوز هم امکانات لازمه را برای رفاه علمی و تجربی محصلان خویش نتوانسته فراهم بسازد که مشکلات بودجوی از دلایل عمدۀ آن است. با آن هم و با توجه به تلاش های متواتر اداره این پوهنحی، توانسته است تا امکانات و تجهیزات لازم را تا حد ممکن در اختیار دانشجویان و استادان قرار دهد. این برنامه جهت دسترسی به اهداف خویش حداکثر استفاده از کمتر منابع را برای رسیدن بهتر و به موقع به اهداف خویش می نماید. امکانات برنامۀ ماستری پوهنحی ادبیات و علوم بشری به شرح زیر است:

 1. کتابخانه تخصصی؛
 2. موجودیت صنوف درسی مجهز به پروژکتور ؛
 3. مرکز خدمات انترنت؛
 4. برنامه های مشوره دهی به دانشجویان و جدید الشمولان؛
 5. صفحۀ تلیگرام معلوماتی برنامه؛
 6. سالن سمینارها و کنفرانس های علمی – تحقیقی؛

اعضای کمیته ماستری ادبیات دری

اعضای بورد ماستری این برنامه را استادان ورزیده وباتجربۀ همین پوهنحی تشکیل میدهند که دارای سویۀ تحصیلی دوکتورا وماستری با رتبۀ علمی پوهاند هستند:

 1. محترم پوهنمل دوکتور احمد غنی خسروی (رئیس کمیته)
 2. محترم پوهاند محمد ناصر رهیاب (عضو)
 3. محترم پوهاند فضل الرحمن فقیهی (عضو)
 4. محترم پوهندوی دوکتور محمد داوود منیر (عضو)
 5. محترم پوهنمل دوکتور صلاح الدین جامی (عضو)

شرایط پذیرش/شمولیت دانشجو

 مطابق مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس برای شمولیت در برنامۀ ماستری در قدم نخست رشتۀ تحصیلی دورۀ لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری است. اما در مادۀ چهارم مقررۀ مذکور فارغان رشته هایی که شصت فیصد مضامین دورۀ لیسانس شان با مضمامین تخصصی ادبیات فارسی دری مشابهت داشته باشد را مشخص نموده است. برای شمولیت داوطلبان باید فورم ثبت نام را در مقابل پرداخت مبلغ 500- افغانی پول غیر قابل برگشت از بخش محصلان پوهنتون هرات بدست آورده و جهت شرکت در امتحان زبان خارجی به بورد ماستری پوهنحی ادبیات بسپارند. امتحان زبان در دو بخش انگلیسی و عربی( مطابق به تقاضای داوطلب) توسط مرکز زبان‌های خارجی پوهنتون اخذ می‌گردد و آن هایی که حد اقل 65 نمره اخذ نموده باشند به امتحانی اختصاصی ادبیات فارسی دری شامل می‌شود. امتحان اختصاصی زبان وادبیات فارسی از طریق کمیتۀ ملی امتحانات همزمان با امتحان کانکور سراسری اخذ و به تعدا 30 نفر ظرفیت هر دوره پذیرش این برنامه از آن طریق معرفی می‌شوند.

معرفی محتوا و میعاد برنامه:

معیاد فراغت از برنامه های ماستری بین دو تا حد اکثر سه سال را در بر می گیرد و در مجموع شامل چهار سسمستر حضوری بوده که هر سمستر 16 هفتۀ درسی را و حد اقل 46 کردیدت درسی را دربر می‌گیرد. سه سمستر نخست تطبیق کاریکولم درسی و سمستر چهارم به شکل حضوری برای تحریر پایان نامه(تیزس) تحت رهنمایی استاد رهنما و مشورۀ استاد مشاور است. در ختم سمستر چهارم محصل مکلف است تا از پایان نامۀ خویش در حضور هیئت داوران دفاع نماید تا فارغ همان سال به حساب آید. در غیرآن اگر موفق به دفاع از پایان نامه اش نگردند، فراغتش به سال بعدی هنگام دفاع از پایان نامه موکول می‌گردد.     

فیس تحصیلی

محصلانی که شامل برنامه شدند در سمستر نخست مبلغ 5000- افغانی فیس شمولیت را صرف برای یک بار به حساب واردات دولت تحویل می‌نمایند و بعدا در شروع هر سمستر تحصیلی مبلغ 20000- افغانی فیس تخصیلی را به واردات دولت تحویل نموده اویز آن را به اداره می سپارند. هیچ کس از پرداخت فیس معاف بوده نمی‌تواند.

جدول معلوماتی فارغان برنامۀ ماستری فارسی دری پوهنحی ادبیات پوهنتون هرات

دورۀ سوم در سال  1397

دورۀ دوم در سال  1396

دورۀ اول در سال  1396

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

16

11

7

17

9

11

27 نفر

 

24 نفر

 

20 نفر

مجموعه

               

 کاریکولم برنامه :                

شماره مبایل رئیس کمیتۀ فوق لیسانس: 0093798591970

ahmadghani@gmail.com       ایمیل:

آدرس: هرات، خیابان دانشجو، مجتمع دانشگاه هرات، پوهنحی ادبیات و علوم بشری