اعلان کادرعلمی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری

hu_admin

1-  پوهنځی (ادبیات وعلوم بشری) دیپارتمنت (آلمانی) کُد(28-32-B3-09-05-04) تعداد (یک) و دیپارتمنت (آلمانی) کُد(28-32-B3-09-05-02) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:
1-studio 21 B1 (Cornelsen Verlag)2- studio 21 B2 (Cornelsen Verlag)3-aspekte neu B1+ (Klett Verlag) 4- Aspekte neu B2 (Klett Verlag) 5- Grammatik aktiv (Cornelsen Verlag) 6-Destsch Texte zum Ubersetzung (Gunther Haensch) 7-Literaturegeshichte/Epoche (AbiWissen Kompakt) 8-Grundkurs Sprachwissenschaft (Johannen Volmert). 9-Deutschunterricht planen (peter Bimmel/Bernk Kast) 10-Geschichte Geschehen (1 Sekundarstufe)

بدینوسیله موضوع خدمت نگاشته شد تا بست های‌ مذکور را از تاریخ 3/11/1444 الی 3/12/1444 به اعلان سپرده ممنون سازید.
واجدين شرايط دارای مدرک ماستری و دوکتورا درخواست‌های خود را الی مدت یک¬ماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۰:۶
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنحی کامپیوترساینس

 پوهنځی (کمپیوترساینس) دیپارتمنت (نتورک) کُد(28-32-B3-15-02-05) تعداد (یک) بست را برای بار اول در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

1.  Introduction to Programming 1 and Introduction . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۰:۴
Background image

اعلان کادرعلمی پوهنحی انجینری

 پوهنځـی (انجینری) دیپارتمنت (مدیریت شهری) کُد(28-32-B3-13-03-04) تعداد (یک) بست بار اول در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.


منابع دیپارتمنت شهری
Subject  Chapters or topics to be studied . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۸:۲۲
Background image

اعلان پروسه داوطلبی کافیتریا و خدمات فتوکاپی  پوهنتون هرات

موضوع: اعلان پروسه داوطلبی کافیتریا و خدمات فتوکاپی  پوهنتون هرات
محترما : لطف نموده اعلان ذیل را از طریق روز نامه محترم اتفاق اسلام برای سه مرتبه به نشر سپرده ممنون سازید .
ریاست . . .

بازگشت به اطلاعیه ها