اعلان بست های کادر علمی پوهنځی وترنری

hu_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۱ - ۱۴:۵۸
؛؛

Publish Date

Closing Date

  1. پوهنځی (علوم وترنری) دیپارتمنت (تکنالوژی مواد غذایی) کُد (28-32-B3-18-01-08)  تعداد (یک)بست را برای بار اول در سال 1444 به اعلان می‌سپارد.

منابع:

1-حفظ و الصحه مواد غذایی (۱)، (تخصصی)، لکچرنوت حفظ الصحه مواد غذایی پوهنحی علوم وترنری، پوهنیار محمد امان حقمل، سال 1400 تعداد صفحات (163)

2- حفظ والصحه مواد غذایی(2) (تخصصی)، لکچرنوت حفظ الصحه مواد غذایی پوهنحی علوم وترنری، پوهنیار محمد امان حقمل، سال1400، تعداد صفحات (146)

3- تکنالوژی مواد غذایی، (تخصصی)، لکچرنوت تکنالوژی مواد غذایی پوهنحی علوم وترنری هرات، پوهنیار محمد امان حقمل، سال 1400 تعداد صفحات (156) 4

- تحلیل و تجزیه مواد غذایی، (تخصصی)، لکچرنوت تحلیل و تجزیه مواد غذایی پوهنحی علوم وترنری هرات، پوهنیار محمد امان حقمل، سال 1400 تعداد صفحات (112) 5

- طب عدلی وترنری، (تخصصی) لکچرنوت طب عدلی پوهنحی علوم وترنری، پوهندوی دکتور نورعلی مهمند سال 1400 تعداد صفحات (124)

6- بیوشیمی (1) پری‌کلینیک، (اساسی)، کتاب بیوشیمی طبی(1) نویسنده، پوهنیار فریده محمدی، (ویرایش دوم) 1397 تعداد صفحات (238)

7- بیوشیمی (2) پری‌کلینیک، (اساسی)، لکچرنوت بیوشیمی (2)، پوهنحی علوم وترنری هرات، پوهندوی دکتور عبدالظاهر متین، سال 1397 تعداد صفحات (112)

8- ماکروبیولوژی طبی (1)، پاراکلینیک(اساسی) کتاب مایکروبیولوژی طبی (1) نویسنده پوهنوال شعیب احمد شاخص، ویرایش دوم، سال 1401تعداد صفحات (276)

9- وایرولوژی وترنری، پاراکلینیک (اساسی)، لکچرنوت وایرولوژی وترنری، پوهنحی علوم وترنری هرات، تهیه کننده، پوهنمل محمد جاوید فضلی سال 1399 تعداد صفحات(200)

 

واجدين شرايط دارای مدرک ماستری و دوکتورا درخواست‌هاي خود را الی مدت یک­ماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies